Dzień Otwarty 2022 w II LO

 Ósmoklasiści — do zobaczenia w Liceum Baczyńskiego
Podczas Dnia Otwartego w II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku 25 kwietnia br. został rozstrzygnięty konkurs na hasło i logo promujące język francuski w naszym liceum, organizowany przez p. Annę Smendowską, nauczyciela języka francuskiego.
Jury w składzie p. Joanna Kurpienik i p. Mariola Rudecka oceniło prace. I miejsce zajął Wiktor Warda z kl. I A, II miejsce Maja Mielczarek z kl. III E i III miejsce Eulalia Krawczyk z kl. I A.
Dodatkową atrakcją było głosowanie i wybór najlepszej pracy przez Ósmoklasistów, którzy chętnie wzięli udział w zabawie.
Wśród głosujących wylosowane i nagrodzone zostały następujące osoby: Maciej z PSP Nr 5, Lena z PSP Nr 9 i Alicja z PSP Nr 7. Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur.
Partnerami konkursu byli: Wallonie-Bruxelles International, Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji oraz wydawnictwo Hachette FLE. Gratulujemy i dziękujemy.


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO