Spotkanie z sędzią

Jak wygląda praca sędziego? Za jakie czyny mogą odpowiadać nieletni? Jakie sprawy rozpatruje się w Wydziale Karnym, Cywilnym i Rodzinnym?... Na te i wiele innych szczegółowych pytań młodzież otrzymała odpowiedź od Pana Jakuba Klekowskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Radomsku oraz absolwenta II LO. W spotkaniu, które odbyło się 28 kwietnia 2022r. uczestniczyli uczniowie z klasy 2A i 3AC. Dwugodzinna wizyta i interesujący wykład pozwoliły młodzieży na zdobycie wielu cennych informacji, porad oraz wiedzy doświadczonego sędziego. Uczniowie chętnie zadawali pytania oraz brali czynny udział w wykładzie.
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy II LO z Sądem Rejonowym w Radomsku w zakresie edukacji prawnej młodzieży.


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO