Matura z języka polskiego, czyli wielki początek ...

NO I ZACZĘŁO SIĘ.. 🙂

Przede wszystkim NORMALNIE — bez maseczek i w terminie.

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO, CZYLI WIELKI POCZĄTEK ...

Drodzy Maturzyści! Życzymy Wam powodzenia, połamania długopisów — z czarnym tuszem, oczywiście 🙂 (ewentualnie piór z czarnym atramentem), skupienia i spokoju.

Będzie dobrze! Podstawa to — MYŚLEĆ POZYTYWNIE!

JESZCZE RAZ! POWODZENIA!

 


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO