Bracia Grimm dzisiaj. Kopciuszek i reszta

Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy Was do udziału w konkursie czytelniczym pt. „Bracia Grimm dzisiaj. Kopciuszek i reszta”. Zadaniem uczestników jest napisanie albo zilustrowanie uwspółcześnionej, nowoczesnej wersji powszechnie znanej baśni („Aschenputtel” w języku niemieckim). Jak bardzo ta stara baśń może być  nowatorska?

 Zależy to wyłącznie od Waszej twórczej wyobraźni.

Czekamy na Wasze pomysły!

Iwona Bałazińska-Mielczarek i Agnieszka Skura-Garbaciak

BRACIA GRIMM DZISIAJ. Kopciuszek i reszta.

Regulamin Konkursu

Baśń to gatunek epicki, wywodzący się z tradycji ludowej. Jej akcja umieszcza liczne elementy fantastyczne w realnym świecie, nieograniczona ani czasem, ani przestrzenią.  Zawsze kończy się morałem, potwierdzającym powszechnie znaną prawdę. Roger Caillois napisał: „Baśń dzieje się w świecie, w którym czary są naturalne, a magia regułą”.

Na podstawie: Kubisiak, Małgorzata. Baśń. W: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod red. Grzegorza Gazdy i Słowinii Tyneckiej-Makowskiej. Kraków : Universitas, 2006. S. 79-82.

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku:

 Iwona Bałazińska-Mielczarek i Agnieszka Skura-Garbaciak.

 

2. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.

 

3. Tematem Konkursu jest napisanie albo zilustrowanie uwspółcześnionej i nowoczesnej wersji baśni „Kopciuszek” braci Grimm.

 

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach do wyboru: wskazana w konkursie baśń jako współczesne opowiadanie z morałem albo współczesna ilustracja do tej baśni w dowolnej technice.

 

5. Cele konkursu:
 • upowszechnienie twórczości braci Grimm, bajkopisarzy niemieckich;
 • zachęcenie do kontaktu ze słowem pisanym w dobie multimediów;
 • popularyzacja baśni jako gatunku literackiego;
 • promowanie ilustracji jako formy wypowiedzi artystycznej;
 • kształtowanie wyobraźni oraz rozwijanie talentów literackich i plastycznych;
 • doskonalenie stylu wypowiedzi literackiej;
 • rozwijanie umiejętności interpretacji literatury poprzez sztukę.

 

6. Warunki uczestnictwa:
 • uczestnik może wykonać pracę w jednej wybranej kategorii albo przedstawić pracę z każdej kategorii oddzielnie;
 • inspiracją pracy konkursowej jest tematyka baśni o Kopciuszku;
 • w tytule baśni oraz w ilustracji podajemy nazwę Aschenputtel , czyli Kopciuszek w języku niemieckim;
 • praca z każdej kategorii powinna zawierać nazwisko autora pracy (mile widziana klasa);
 • w baśni i w ilustracji należy unikać sformułowań oraz elementów niecenzuralnych lub naruszających przyjęte normy społeczne;
 • praca przedstawiona do konkursu nie może naruszać osobistego prawa autorskiego, czyli być plagiatem;
 • opowiadanie w języku polskim nie powinno przekraczać 3 stron A4 czcionką Times New Roman 12, podstawowy odstęp między wierszami (Interlinia) 1,5 ptk;
 • baśń w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 6.06.2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pracę plastyczną należy wykonać na kartonie technicznym A3, jedną z następujących technik do wyboru: rysunek, praca malarska, collage, grafika itp.;
 • ilustrację do baśni należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej do dnia 6.06.2022 r.

 

7. Wymagania w kategorii baśń:
 • uwspółcześnione i nowatorskie przedstawienie ogólnie znanego tematu Konkursu;
 • zachowanie cech charakterystycznych dla baśni jako gatunku literackiego (opowieść prozą, elementy fantastyczne, morał, itp.);
 • walory artystyczne opowiadania;
 • spójna i poprawna forma wypowiedzi językowej.

 

8. Wymagania w kategorii ilustracja:
 • wkomponowanie niemieckiego tytułu baśni „Kopciuszek” w ilustrację;
 • uwspółcześniona tematyka popularnej baśni;
 • estetyka i ciekawa technika wykonania pracy;
 • konstrukcja ilustracji czytelna dla odbiorcy.

 

9. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na użytek Konkursu.

 

10. Prace ocenia Komisja powołana przez Organizatora.

 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie i Facebooku szkoły do dnia 13.06.2022 r.

 

12. Najciekawsze prace z każdej kategorii zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi.

Oprac. Iwona Bałazińska-Mielczarek i Agnieszka Skura-Garbaciak
Dostępność cyfrowa: Iwona Bałazińska-Mielczarek i Agnieszka Skura-Garbaciak

 „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO