REKRUTACJI CD

SZANOWNY ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dziękujemy, że wybrałaś/wybrałeś II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku jako szkołę pierwszego wyboru. Gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że będzie to wybór ostateczny zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, planami i marzeniami.
Przed nami przedostatni etap rekrutacji:
  1. W ten piątek, 24 czerwca br. OTRZYMASZ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej — już teraz gratulujemy Ci tego faktu i ocen na tym świadectwie.
  2. W piątek, 8 lipca br. OTRZYMASZ ZAŚWIADCZENIE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły podstawowej, którą ukończyłeś).
  3. Wtedy dopiero przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) ZAŚWIADCZENIE wraz ze ŚWIADECTWEM ukończenia szkoły (albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).
Zrób to już w PIĄTEK 8 lipca do godziny 15:00, a najpóźniej do wtorku 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00.
Czekamy i do zobaczenia!
 


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO