Harmonogram wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2023


05.12.22  (godz. 12.20, sala 266) - spotkanie robocze SU – ogłoszenie wyborów

09.12.22  (godz. 12.20, sala 266) – robocze spotkanie kandydatów z opiekunem SU (pobieranie podań)

13.12.22 godz. 12.00 - ostateczny termin składania podań (podania należy dostarczyć do opiekuna SU)

14.12.22 godzina 12.20 – spotkanie kandydatów z opiekunem SU, zamknięcie listy kandydatów

15.12.22 - 21.12.22 – oficjalna kampania wyborcza w szkole

 

10.01.2023 – wybory Przewodniczącego SU