Gratulacje dla Tomasza! Stypendium Prezesa Rady Ministrów!

Miło nam poinformować, że Tomasz Zawada, uczeń klasy IVD – II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

List gratulacyjny odebrał z rąk Pana Tomasza Trzaskacza - dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Otrzymanie tak prestiżowego stypendium niech stanowi zachętę do dalszego rozwoju.

Wręczenie listu gratulacyjnego