Uczniowie II LO na Uniwersytecie Jagiellońskim – pierwsze spotkanie

W dniu 2 marca uczniowie naszej szkoły, pod opieką pań Agnieszki Łęgowik, Anny Haddani i Natalii Król, wzięli udział w Festiwalu językowo- kulturalnym "W dwa dni dookoła świata" na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w dwóch wykładach na tej prestiżowej uczelni. Pierwszą prelegentką była Pani dr Izabella Curyłło-Klag, adiunktka w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej, prowadząca kursy z literatury, kultury i historii, głównie brytyjskiej i irlandzkiej. Wysłuchaliśmy niezmiernie ciekawego wykładu w języku angielskim na temat przyszłości monarchii brytyjskiej - "The Future of the British Monarchy” W jego trakcie Pani doktor przedstawiła nam możliwe scenariusze dotyczące losów tej instytucji w kolejnych latach i dziesięcioleciach. Odniosła się również do zbliżającej się w maju koronacji króla Karola III oraz wydanej przez księcia Harry’ego autobiografii "Ten drugi", która miała niedawno swoją premierę. Uczniowie mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności językowe z wyzwaniem, jakie stanowią studia prowadzone w języku angielskim.

Drugi, równie intrygujący, wykład wygłosiła Pani dr Marta Rey-Radlińska z Instytutu Filologii Germańskiej, Zakład Filologii Nordyckiej. Tematem była kosmogonia według pierwszych wikingów - "Na początku była pustka, czyli kosmogonia według pierwszych wikingów”. Dzięki wykładowi dowiedzieliśmy się, w co wierzyli Skandynawowie w burzliwych czasach wikińskiej ekspansji, o początkach i końcu świata według nordyckiej mitologii oraz o pochodzeniu ludzi i ich przeznaczeniu. Pani dr Rey-Radlińska zajmuje się przekładem literackim - tłumaczy szwedzkie kryminały, literaturę dziecięcą, poradniki, a także średniowieczną literaturę islandzką. Prelekcja o wikingach stanowiła dla nas iście fascynującą podróż w nieznany świat bóstw, pełen niesamowitych postaci, dziwacznych obrazów i treści.

 Prelegentka w trakcie wykładu

Podczas naszej wizyty na uniwersytecie skorzystaliśmy również z okazji zapoznania się z kołami naukowymi wydziału filologicznego. Studiowanie filologii to nie tylko zgłębianie tajników wiedzy o języku i rozwijanie umiejętności lingwistycznych, ale też spotkania z kolegami o podobnych zainteresowaniach w ramach kół naukowych. Mogliśmy zapoznać się z działalnością przeróżnych kół naukowych i porozmawiać z obecnymi studentami. Było super!


 Grupa uczniów na tle historycznego budynku Uniwersytetu

Dziękujemy obu Paniom i wydziałowi Filologicznemu za serdeczne przyjęcie, podzielenie się wiedzą i mamy nadzieję na kolejne spotkania.

Opracowała: Anna Haddani (organizator przedsięwzięcia)