Kwesta uliczna PCK

W czwartek 25 maja uczennice naszego liceum zrzeszone w Szkolnym Kole PCK: Alicja Auguścik (kl. IIA), Kinga Waloch (kl. IIA), Zuzanna Szymczak (kl. IB) oraz Marta Pękala (kl. IB), kwestowały na radomszczańskich ulicach na rzecz podopiecznych Oddziału Rejonowego PCK z naszego miasta. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup produktów spożywczych, środków higienicznych i czystości dla dzieci  z najuboższych rodzin.
Puszka PCK i naklejki z napisem "Pomagajmy razem"