Spotkania z rodzicami

07.06. - środa godz. 17.00 - zebranie dla rodziców uczniów klas IB, IIB, IIID. Obecni wyłącznie wychowawcy klas. Pozostali nauczyciele będą do dyspozycji rodziców w poniedziałek 12.06.

12.06. - poniedziałek godz. 17.00 - zebranie dla rodziców uczniów pozostałych klas. Obecni wszyscy nauczyciele. Na tym spotkaniu nie będzie następujących nauczycieli: p. S. Wawrzyniak, p. M.Więcek, p. S. Gajewski, p. P. Handydraj (opieka na wycieczce do Hiszpanii), p. R. Langier (delegacja). Jeśli któryś z rodziców chciałby porozmawiać z tymi nauczycielami, może skorzystać z godzin dostępności w terminie do 7 czerwca.