Certyfikat "Szkoła z Życiem"

Z radością informujemy, że II LO otrzymało od Fundacji DKMS- Certyfikat.
Szkoły z Życiem” za zorganizowanie akcji #Komórkomania w roku szkolnym 2022/2023. Dodatkowo, uczennice (Wolontariuszki) naszej szkoły: Martyna Aleksandrowicz, Maja Bartoszewska, Joanna Ciesielska, Maja Ciesielska, Natalia Klec, Agnieszka Mazurek, Aleksandra Patulska, Kinga Ożarek, Alicja Śliwińska, Oliwia Gonera i Alicja Auguścik- otrzymały Zaświadczenia, potwierdzające udział w projekcie, a nauczyciel koordynujący akcję (p. Mariola Latała)- „Dyplom  Pedagoga z Życiem”.
Podczas tegorocznej edycji projektu edukacyjnego #Komórkomania (skierowanego do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych z całej Polski), do bazy dołączyło blisko 10 000 nowych potencjalnych Dawców szpiku!

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej szlachetnej akcji :)

Dwie uczennice z dyplomami - treść nieczytelna