Terminy spotkań z rodzicami


Terminy zebrań rodzicielskich (wywiadówek) i konsultacji
2021/2022

wynikające  z odpowiednich zapisów w Statucie (ROZDZIAŁ VIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania)
oraz dat innych ważnych wydarzeń bezpośrednio związanych z tymi terminami


 

15. września 2021 (środa) Pierwsze zebranie rodzicielskie dotyczące głównie organizacji roku.

22. listopada 2021 (poniedziałek) KONSULTACJE
     
24. stycznia 2022 (poniedziałek) Informacja o półrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.
14. marca 2022 (poniedziałek) KONSULTACJE
11. kwietnia 2022 (poniedziałek) Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas IIIg.
KONSULTACJE dla rodziców uczniów klas I – III.
13. czerwca 2022 (poniedziałek) Informacja o rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  • KONSULTACJE odbywają się od godziny 17:00 do 18:00.
  • Zebrania rodzicielskie (wywiadówki) odbywają się od godziny 17:00. 


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO