Terminy spotkań z rodzicami

Terminy zebrań rodzicielskich (wywiadówek)
2022/2023

wynikające  z odpowiednich zapisów w Statucie (ROZDZIAŁ VIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania)
oraz dat innych ważnych wydarzeń bezpośrednio związanych z tymi terminami


 

15. września 2022 (czwartek) Pierwsze zebranie rodzicielskie dotyczące głównie organizacji roku.

     
     
6. lutego 2023 (poniedziałek) Informacja o półrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.
     
17. kwietnia 2023 (poniedziałek) Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 4.
12. czerwca 2023 (poniedziałek) Informacja o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.


  • Zebrania rodzicielskie (wywiadówki) odbywają się od godziny 17:00.