ERASMUS+ nauczyciele z Francji i Finlandii w IILO

W dniach 8.10.18 r. – 12.10.18 r. na terenie II LO odbywało się przedostatnie spotkanie grupy pilotażowej, która działa od października 2016 r. w ramach programu Erasmus+.

 W ciągu minionego tygodnia przygotowano wstępną wersję raportu końcowego,  który ma być udokumentowaniem wszelkich działań  zrealizowanych wraz z uczniami z II LO, Francji i Finlandii w ramach projektu p.n. „ISSKO - wpływ umiejętności społecznych na powodzenie na ścieżce edukacyjnej i zawodowej”. Oprócz opisu działań, sposobu ich rozpowszechniania, wpływu projektu w skali lokalnej, regionalnej, krajowej , europejskiej i międzynarodowej, w raporcie musi się znaleźć także uzasadnienie wydatków poniesionych przez UE na realizację projektu.

 11-osobowa grupa, w której skład, oprócz nauczycieli, wchodzi także trzech dyrektorów i pedagog, pracowała również nad przygotowaniem seminarium podsumowującego cały projekt, które ma się odbyć w styczniu 2019 r. w Brochon we Francji. 

Dziękujemy p. Renacie Langier za zaproszenie całej międzynarodowej grupy na poczęstunek w Café Décor, a uczniom za profesjonalną obsługę w j. angielskim. To spotkanie wzmocniło serdeczną atmosferę, w której minął ten pracowity tydzień.

Obecnie wszyscy uczestnicy grupy pilotażowej z niecierpliwością oczekują ostatniego seminarium międzynarodowego we Francji, podsumowującego trzyletnia współpracę.

Anna Smendowska, Mariola Latała, Natalia Król

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO