Został prawie miesiąc…i lecimy poznać Francję. Dlatego pracujemy jeszcze bardziej intensywnie niż zwykle przygotowując materiały niezbędne w czasie pobytu u naszych partnerów projektu.

W ostatni czwartek (tj.23.02.2017) nasza grupa spotkała się ponownie, ale tym razem nie omawialiśmy planów związanych z omawianiem zagadnień związanych z naszym wyjazdem. Można powiedzieć, że bardziej skoncentrowaliśmy się na sobie.


Projekt ERASMUS + zakłada integracje między krajami i poznanie innych kultur, historii i spojrzeń na świat, ale także dowiadujemy się dużo o naszym państwie, społeczności i nas samych.

W czwartek odpowiadaliśmy na pytania przygotowane online przez francuską organizację partnerską TALENT CAMPUS, które określały naszą osobowość, charakter i światopogląd. W czasie trwania przedsięwzięcia zrobimy to jeszcze kilka razy, aby sprawdzić, jak zmieniamy się pod wpływem doświadczeń związanych z ERASMUSEM +. Całe przygotowania u nas oraz pobyt we Francji i Finlandii z pewnością zaowocują tym co najlepsze, a my wzbogacimy naszą osobowość o nowe cechy, np. większą ciekawość świata, ogólną wrażliwość lub pewność siebie i zdolności organizacyjne.

Dziękujemy panu prof. Pawłowi Kapicy za pomoc informatyczną i techniczną oraz pani prof. Natalii Król za pomoc merytoryczną gdyż ankieta była w języku angielskim.

Opracowała Karolina Klekowska IIB
Kwiecień jest tuż, tuż, a to oznacza, że nasz program ERASMUS + wkrótce będzie realizował pierwsze spotkanie międzynarodowe. Do tego czasu jednak przed nami dużo pracy.
Istotą projektu jest uzyskanie wiedzy na temat państw europejskich, a przede wszystkim - edukacji w tych krajach, abyśmy mogli wykorzystać szanse i dzięki temu jak najlepiej budować swoją przyszłość. Dlatego cały ubiegły miesiąc przygotowywaliśmy dla naszych przyjaciół z Finlandii i Francji informacje o studiowaniu w Polsce. Na drugim spotkaniu 1 lutego przedstawialiśmy efekty naszych działań. Podejmowaliśmy decyzje w jaki sposób zaprezentować  to naszym kolegom. Przydzieliliśmy też kolejne zadania np. organizacja prezentacji multimedialnej, kontakt z jednym z opiekunów ze szkoły z Finlandii, reklama ERASMUS+ m.in. przez plakaty czy dokumentacje całego okresu trwania wymiany w formie zdjęć bądź krótkich filmików.
Możemy pochwalić się też nawiązaniem kontaktu z pozostałymi stronami przedsięwzięcia dzięki serwisom społecznościowym. Poznaliśmy się i wymieniliśmy wieloma pomysłami, o których niebawem zapewne usłyszycie. Tymczasem czekajcie na dalsze wiadomości i trzymajcie za nas kciuki, aby szło nam tak sprawnie jak dotychczas.

opracowała: Karolina Klekowska kl. IIB

W czwartek (tj.05.01.2017r.) odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli z uczestnikami wybranymi do projektu ERASMUS +, który objął naszą szkołę, liceum w Paimio (Finlandia) oraz francuskie Liceum Stephena Liégearda w Brochon. Współpraca przewidziana jest na czas od października 2016 r. do marca 2019r., podczas którego uczniowie wraz z ich opiekunami będą mogli poznać inne kultury i zacieśnić więzy międzynarodowe nie tylko dzięki wspólnym pobytom zagranicą, ale także szeregiem innych działań w obrębie ERASMUSA + wykonywanym na miejscu. Na spotkaniu poruszaliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące wymiany, jej przebiegu. Po wnikliwym omówieniu programu i zasad pracy, zaczęliśmy się już organizować i przydzielać zadania. Naszym pierwszym celem jest przedstawienie naszego kraju i szkoły Finom i Francuzom, a także zaprezentowanie im drogi studiowania w Polsce w przypadku, gdyby byli zainteresowani podjęciem dalszej nauki u nas. Dodatkowo planowaliśmy, w jaki sposób zorganizować wizytę naszych europejskich kolegów i koleżanek, aby jak najlepiej spędzili u nas czas. Przez najbliższy okres pozostaniemy w kontakcie, aby pracować nad wymienionymi kwestiami, a nasze następne spotkanie grupy wyznaczone jest na 01.02.2017.

opracowała: Karolina Klekowska kl. IIB             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.