W dniach od 14 do 20 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie grupy pilotażowej projektu Erasmus + w Finlandii. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z Francji , Finlandii i z Polski. Ze strony polskiej w pilotażu brały udział: pani Anna Smendowska, pani Natalia Król, pani Mariola Latała i pani Agnieszka Krawczyk-Broszkowska. Celem spotkania było przygotowanie dokumentacji dotyczącej między innymi: budżetu, raportu połówkowego, planowania kolejnych spotkań w ramach realizacji projektu i zadań dla uczniów i nauczycieli do realizacji pomiędzy poszczególnymi etapami projektu. Od 21 do 28 kwietnia w Paimio odbędzie się ostatnie spotkanie międzynarodowe dla uczniów z Francji, Polski i Finlandii. Międzynarodowa grupa pilotażowa będzie kontynuować pracę do marca 2019 roku.

14.10.2017 r. Dzisiaj o godzinie 7 rano pożegnaliśmy naszych Finów i Francuzów z morzem łez w oczach. Musieli oni tak wcześnie wyjechać, ponieważ uczniowie z Dijon mieli wylot o godzinie 11.00 z Warszawy. 

Nie możemy się doczekać, aż zobaczmy się ponownie w Finlandii.

Tymczasem chcemy podziękować wszystkim nauczycielom, którzy opiekowali się nami przez cały ten czas oraz rodzicom za bycie częścią Erasmus + i tej międzynarodowej przygody.

Opracowała: Karolina Klekowska


12.10.2017 Nie dano nam dziś pospać, bo już o 7.00 wyjechaliśmy z Radomska do Łodzi na Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, z którym współpracuje nasza szkoła. Tam czekali na nas wykładowcy z doświadczeniami takimi jak otrzymywanie malachitu, czyli farby malarskiej. Wykonaliśmy też reakcję redoks z manganianem potasu oraz obserwowaliśmy zmiany barwy, a także, w innym ćwiczeniu, wpływ światła na przebieg reakcji.

W przerwie zjedliśmy obiad na stołówce studenckiej i poznaliśmy od środka cały uniwersytet. Po 17.00 udało się też znaleźć czas na zakupy i przegryzienie czegoś przed drogą powrotną do Radomska. Zmęczeni, dotarliśmy do domów dość późno, ale ze świadomością, że nasza wymiana powoli dobiega końca. Jutro już niestety spędzimy razem ostatni dzień, a sobota oznacza dla nas rozstanie aż do ponownego spotkania w Finlandii w kwietniu 2018 r.

Opracowała: Karolina Klekowska III B


13.10.2017 Rano nauczyciele z Francji i Finlandii mieli okazję uczestniczyć w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. We Francji w ogóle nie ma takiego dnia, a w Finlandii nie jest tak uroczyście obchodzony. Oprawa akademii zrobiła wrażenie na naszych gościach. Następnie rozpoczęliśmy przygotowania do próby generalnej podsumowania II części projektu, która właśnie dobiegła końca. Po obiedzie nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu pilotażowym poświęconym następnemu etapowi projektu Erasmus+, który odbędzie się w Finlandii w kwietniu 2018 r.

O 17.00 odbyła się uroczystość poprowadzona przez naszych kolegów i koleżanki z Francji i Finlandii oraz nas samych. Na niej zaprezentowaliśmy piosenki z naszych krajów oraz efekty wspólnej pracy, m.in. prezentacje ze zdjęciami z całego tygodnia. Pojawili się też nauczyciele i uczniowie gimnazjów, z którymi  współpracowaliśmy wcześniej w ramach warsztatów nt. rozmowy o pracę. Następnie nauczyciele zaangażowani w projekt Erasmus+ zostali poproszeni o powiedzenie kilku słów na ten temat, a po wielu wzruszających mowach razem zatańczyliśmy choreografię i zaśpiewaliśmy raz jeszcze tym razem wspólnie i w języku projektu – po angielsku.

Dzień zakończył się dyskoteką i smacznym poczęstunkiem przygotowanym przez naszych rodziców.

 

Opracowała: Karolina Klekowska


11.10.2017 Środa zdecydowanie okazała się być zaskakującym dniem. Rano kończyliśmy pracę nad scenariuszem krótkiego filmu, który kręcimy wspólnie, a potem mieliśmy dłuższą przerwę na obiad.
O godzinie 15.00 pojawili się już wszyscy gimnazjaliści z zaproszonych szkół. Podzieleni na 5 grup, przydzieleni do różnych gimnazjów, spotkaliśmy się w klasach, gdzie nauczycielami byliśmy my. Naszym zadaniem było w przyswajalny i łatwy sposób przekazać młodzieży z gimnazjum, czym jest rozmowa kwalifikacyjna. Każda grupa, składająca się z dwóch Polaków, dwóch Finów i dwóch Francuzów, miała inny pomysł na poprowadzenie zajęć. Następnie spotkaliśmy się wszyscy razem na sali gimnastycznej, aby wymienić się doświadczeniami z przeprowadzonych zajęć.

Pozytywnie zaskoczył nas fakt, że poziom umiejętności językowy naszych młodszych kolegów był niesamowicie wysoki. Bez problemu się z nimi dogadywaliśmy w języku angielskim. Wszyscy byli też aktywni i sami zgłaszali się do zadań czy odpowiadania na pytania.

Zobaczymy się wszyscy jeszcze raz na spotkaniu podsumowującym całość II etapu projektu w ramach programu Erasmus+, na które wszystkich gorąco zapraszamy. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 13.10.2017 o godz. 17.00 na sali gimnastycznej II LO.
Opracowała: Karolina Klekowska

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.