Prezentacja konkursowa

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z prezentacją zamieszczoną w zakładce KONKURSY, a poświęconą wybitnym polskim matematykom Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu i Jerzemu Różyckiemu, którzy walnie przyczynili się do złamania szyfru Enigmy (maszyny szyfrującej, za pomocą której Niemcy kodowali depesze wojskowe). Prezentacja ta jest dziełem Patrycji Szkudlarek, uczennicy kl. II C i została przygotowana na konkurs organizowany przez Fundację mBanku.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO