Konkursu recytatorski i fotograficzny — edycja w języku polskim i francuskim.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i drugich II LO. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Radomsku — organizatorzy V edycji wymiany polsko-francuskiej z Liceum Stephena Liégearda w Brochon.
REGULAMIN KONKURSU (pod tym linkiem).

 1. Organizatorem Konkursu jest II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Radomsku.
 2. Celem Konkursu jest stworzenie młodym ludziom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń w wybranej formie literackiej.
 3. Temat pracy jest dowolny.
  Mottem tegorocznego konkursu są słowa Anny Kamieńskiej:

Dlaczego zdaje nam się, że wiedza tkwi w cierpieniu
a nie w radości. Może to błąd perspektywy…

REGULAMIN
Literatura mnie inspiruje — Błękit 2016

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI OGŁASZA KONKURS!

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ I POTRAWĘ WIGILIJNĄ WYLOSOWANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

1.Organizator konkursu: Szkolny Klub Europejski II LO w Radomsku

2.Uczestnicy: uczniowie klas I-III naszej szkoły

3.Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu tradycji bożonarodzeniowych w krajach Unii Europejskiej,
 • kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec różnic kulturowych,
 • integracja społeczności szkolnej.

4.Zasady konkursu:

 • każda klasa zobowiązana jest przygotować jedną ozdobę i potrawę świąteczną pochodzącą z kraju, który został wcześniej przez nią wylosowany,
 • losowanie państw odbędzie się 8 grudnia 2015 roku w sali 136 o godz. 12.20,
 • ozdoby należy dostarczyć do opiekuna SZKE( s. 123) do 21 grudnia 2015 roku,
 • potrawy należy przygotować na 22 grudnia 2015 roku. Musza one znaleźć się wśród dań przygotowanych przez uczniów na wigilie klasowe,
 • potrawy i ozdoby będą oceniane wg kryteriów: estetyka wykonania, zgodność z tematem, walory smakowe potrawy, kreatywność i wkład pracy. Prosimy poszczególne klasy o przygotowanie krótkiej informacji na temat ozdoby i potrawy wylosowanego państwa ( wydruk komputerowy),
 • ocena ozdób i potraw będzie dokonywana przez jury konkursowe złożone z nauczycieli i członków SZKE.

5.Przebieg:

 • 22 grudnia 2015r. ozdoby świąteczne przygotowane przez poszczególne klasy I- III będą zaprezentowane na stoisku wystawienniczym na parterze,
 • 22 grudnia 2015 r. jury konkursowe złożone z nauczycieli i członków SZKE będą oceniać w poszczególnych klasach potrawy wigilijne wg wyżej wymienionych kryteriów,
 • wyniki zostaną ogłoszone po przerwie świątecznej, a wręczenie nagród nastąpi 12 stycznia 2016 r.

6.Nagrody:

Wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Opiekun SZKE Joanna Wiśniewska

Zapraszamy wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych chemią do udziału w VII edycji Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". Zgłoszenia przyjmujemy do 5 lutego br.

REGULAMIN
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Jest to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Olimpiada przeznaczona jest dla szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Konkursu składa się z kilku etapów — szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. W tym roku partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który dodatkowo ufundował indeks dla laureata kategorii ponadgimnazjalnej. Etap szkolny odbędzie się 20 listopada na 3. godzinie lekcyjnej. Zapisy u opiekuna SKPCK — pani profesor Małgorzaty Wojteckiej.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO