Zapraszamy wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych chemią do udziału w IX edycji Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego br.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia - link

Do pobrania -> pytania etap szkolny

Małgorzata Wojtecka
Zapraszamy wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych chemią do udziału w VIII edycji Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię".

Etap szkolny - pytania 2017

Małgorzata Wojtecka

Zapraszamy wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych chemią do udziału w VII edycji Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię".

Do pobrania: pytania - etap szkolny
Zapraszamy wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych chemią do udziału w VIII edycji Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego br.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia - link

Małgorzata Wojtecka
Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Radomsku. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. Prace powstają w grupach 2 osobowych (jedna osoba odpowiedzialna za stronę plastyczną, druga za stronę literacką) lub indywidualnie. Wskazane są konsultacje merytoryczne z nauczycielem – opiekunem.
Cele konkursu to: popularyzacja wiedzy o Francji, jej kulturze i tradycji, podkreślanie związków między kulturą polską i francuską, popularyzacja twórczości francuskiego bajkopisarza Jeana de La Fontaine’a oraz bajek Ignacego Krasickiego, dla którego francuski poeta był inspiracją, rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do twórczych poszukiwań na styku kultur, propagowanie ilustracji i komiksu jako formy wypowiedzi artystycznej, propagowanie bajki jako formy literackiej oraz prezentacja twórczości plastycznej i literackiej młodych artystów z naszego powiatu.

Regulamin do pobrania - pdf
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO