Baza dydaktyczna


Język polski

Sala 259


Sala 261Sala 262

Sala 263


Języki obce

Sala 128

Sala 135

Sala 137

Sala 254

Sala 256

Sala 257

Sala 258Matematyka

Sala 129

Sala 130

Sala 255


Informatyka

Sala 266

Sala 010


Fizyka

Sala 141


Chemia

Sala 144

Sala 249
Biologia

Sala 251


Historia

Sala 124

Sala 136


Podstawy przedsiębiorczości

Sala 134


Wychowanie fizyczne

Sala 003

Sala 004

Sala gimnastyczna
             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO