Dyrekcjamgr  Anna Krzyszkowska-Cudak - Dyrektor Szkoły

 

mgr Urszula Andrulewicz - Zastępca Dyrektora Szkoły