Historia szkoły

Fotografia budynku szkoły z lat 90-tych

 

 • Szkoła powstała w 1950 roku
 • W roku szk. 1953/54 miała miejsce pierwsza matura
 • W roku szk. 1957/58 szkoła przemianowana została na Szkołę Ogólnokształcącą
  Stopnia Licealnego nr 23 w Radomsku
 • W roku szk. 1960/61 otrzymała nazwę II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
 • W 1981 r. liceum nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i sztandar
 • W 1985 r. utworzono Izbę Patrona
 • W roku szk. 1985/86 – został skomponowany hymn szkoły
 • W roku 1989 – powstała Izba Tradycji oraz Hagamet (Harcerski Gabinet Metodyczny)
 • Od roku szkolnego 1998/99 II Liceum jest współorganizatorem Targów Edukacyjnych Żak
 • W 2000 roku obchodzono uroczyście jubileusz 50 – lecia istnienia szkoły
 • W ciągu pięćdziesięciu lat szkoła zdobyła autorytet i uznanie środowiska
 • Wśród wybitnych absolwentów szkoły znaleźli się dyplomaci, naukowcy, profesorowie i rektorzy wyższych uczelni, lekarze, prawnicy, adwokaci, duchowni, nauczyciele, reżyserzy, aktorzy