Hymn

 

HYMN
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. K.K. BACZYŃSKIEGO
W RADOMSKU

 

słowa Barbara Lorent
muzyka Jerzy Wilk
1985/86

 

 

Zawsze w szeregach stać będziemy,
wśród tych co kraj i śpiew kochają.
Jesteśmy młodzi, pełni życia,
a tacy dużo z siebie dają.
       Ze śpiewem na ustach idziemy tam,
       gdzie woła nas ojczyzna.
       Uczniowska tarcza świeci nam
       i każdy rację przyzna,
       że najlepiej wśród przyjaciół jest,
       tam praca wre, nie tonie,
       najlepiej tutaj płynie czas
       w naszym uczniowskim gronie.
       I tylko wtedy, kiedy z ochotą
       złączymy nasze ramiona młode,
       damy swym bliskim uśmiech na twarzy,
       a swej ojczyźnie - urodę.


Podkład muzyczny mp3 (pobierz)
Nuty (pobierz)


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO