Kadra

 

Rok szkolny 2016/2017

Język polski
     mgr Żaneta Łęczycka
     mgr Grażyna Biela
     mgr Anna Klimczak-Lizak
     mgr Marzanna Lempart
     mgr Mariola Rudecka

Język angielski
     mgr Barbara Aksman
     mgr Natalia Król
     mgr Agnieszka Łęgowik
     mgr Anna Haddani
     mgr Marta Kajc-Ociepa

Język niemiecki
     mgr Paweł Handydraj
     mgr Bernard Kowalski
     mgr Sławomir Lawenda
     mgr Agnieszka Skura-Garbaciak

Język francuski
     mgr Anna Smendowska

Geografia
     mgr Magda Wojdełko

Matematyka
     mgr Sławomir Kowalczyk
     mgr Janusz Pachuta
     mgr Lidia Biernacka
     mgr Cecylia Janocha
     mgr Urszula Sokolińska

Fizyka
     mgr Sławomir Gajewski
     mgr Jacek Michniowski

Chemia
     mgr Sylwia Wawrzyniak
     mgr Małgorzata Wojtecka
     mgr Agnieszka Krawczyk-Broszkowska

Biologia
     mgr Małgorzata Panicz
     mgr Agnieszka Krawczyk-Broszkowska

Przyroda
     mgr Magda Wojdełko
     mgr Jacek Michniowski

Historia
     mgr Paweł Rorat
     mgr Magdalena Więcek
     mgr Joanna Wiśniewska

Wiedza o społeczeństwie
     mgr Magdalena Więcek
     mgr Joanna Wiśniewska

Historia i społeczeństwo
     mgr Joanna Wiśniewska
     mgr Magdalena Więcek

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
     mgr Sylwia Wawrzyniak

Informatyka
     mgr Janusz Pachuta
     mgr inż. Paweł Kapica

Edukacja dla bezpieczeństwa
     mgr Bogusław Antczak

Wychowanie fizyczne
     mgr Dorota Nowerska
     mgr Bartłomiej Szefler
     mgr Mariola Latała
     mgr Bartłomiej Kowalczyk

Wiedza o kulturze
     mgr Grażyna Biela

Religia
     ks. Robert Woźniak
     ks. Krzysztof Góral
     mgr Halina Szczekocka
     mgr Ewa Kurowska

Pedagog szkolny
     mgr Joanna Kurpienik

Biblioteka
     mgr Iwona Bałazińska-Mielczarek

Świetlica
     mgr Bogusław Antczak
     mgr Anna Smendowska
     mgr Magdalena Więcek
 

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO