Kadra

Rok szkolny 2021/2022

Język polski
     mgr Żaneta Łęczycka
     mgr Grażyna Biela
     mgr Anna Klimczak-Lizak
     mgr Marzanna Lempart
     mgr Mariola Rudecka

Język angielski
     mgr Barbara Aksman
     mgr Natalia Król
     mgr Agnieszka Łęgowik
     mgr Anna Haddani
     mgr Marta Kajc-Ociepa
     mgr Aleksandra Więcek

Język niemiecki
     mgr Sławomir Lawenda
     mgr Agnieszka Skura-Garbaciak
     mgr Anna Haddani
     mgr Paweł Handydraj
    
Język francuski
     mgr Anna Smendowska

Geografia
     mgr Magda Wojdełko
    
Matematyka
     mgr Maria Kępa
     mgr Sławomir Kowalczyk
     dr Jolanta Kozłowska
     mgr Urszula Sokolińska

Fizyka
     mgr Sławomir Gajewski
     mgr Jacek Michniowski

Chemia
     mgr Renata Langier
     mgr Sylwia Wawrzyniak
     mgr Małgorzata Wojtecka
    
Biologia
     mgr Małgorzata Panicz
     mgr Anna Skórka-Nowicka
    
Przyroda
     dr Jolanta Kozłowska    

Historia
     mgr Paweł Rorat
     mgr Magdalena Więcek
     mgr Joanna Wiśniewska

Wiedza o społeczeństwie
     mgr Magdalena Więcek
     mgr Joanna Wiśniewska

Historia i społeczeństwo
     mgr Joanna Wiśniewska
     mgr Magdalena Więcek

Podstawy przedsiębiorczości
     mgr Renat Langier    
     mgr Sylwia Wawrzyniak
    
Informatyka
     mgr Dariusz Dyja
     mgr inż. Paweł Kapica
     mgr Robert Pisarczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
     mgr Bogusław Antczak

Wychowanie fizyczne
     mgr Dorota Nowerska
     mgr Bartłomiej Szefler
     mgr Mariola Latała
     mgr Bartłomiej Kowalczyk

Religia
     ks. Robert Woźniak
     mgr Ewa Kurowska
    
Wychowanie do życia
     mgr Małgorzata Wojtecka

Pedagog szkolny
     mgr Joanna Kurpienik

Biblioteka
     mgr Iwona Bałazińska-Mielczarek

Świetlica
     mgr Bogusław Antczak
     mgr Małgorzata Wojtecka
 „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO