OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RADOMSKU W KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LIGA LEKKOATLETYCZNA (POWIAT, REJON), INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (WOJEWÓDZTWO, POWIAT, REJON), SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE (POWIAT, REJON), SZTAFETY PŁYWACKIE, PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
 

KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO