Kangur Matematyczny

W tegorocznym międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019 wyróżnieni zostali uczniowie:

Kucharski Michał
kl. Id, Borowiec Erwin kl. Id, Kanafa Radosław kl. Id, Kęsy Wiktoria kl. IIId, Zatoń Daniel kl. IIId, Krogulec Maciej kl. IIId
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO