Osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2009/2010

KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

PAŹDZIERNIK 2009---------------------
JĘZYK POLSKI
---------------------
Magdalena Wolska, kl. IC - półfinał w Konkursie Ortograficznym - prof. Anna Klimczak-Lizak

Natalia Chowaniec, kl. IC - 2. miejsce w turnieju recytatorskim Konkursu Recytatorskiego im. Ks. J. Popiełuszki - prof. Anna Klimczak-Lizak

Magdalena Wolska, kl. IC - 2. miejsce w turnieju "Wywiedzione Ze Słowa" Konkursu Recytatorskiego im. Ks. J. Popiełuszki - prof. Anna Klimczak-Lizak

Mieszko Rozpędowski, kl. IIIC - wyróżnienie w turnieju recytatorskim Konkursu Recytatorskiego im. Ks. J. Popiełuszki - prof. Anna Klimczak-Lizak

Paulina Gaik - 2. miejsce w turnieju recytatorskim Konkursu Recytatorskiego im. Ks. J. Popiełuszki - prof. Grażyna Biela

---------------------
JĘZYK NIEMIECKI
---------------------
Karolina Klamka - 1. miejsce w Powiatowym konkursie ortograficznym "Mistrz Ortografii", konkurs poezji niemieckiej

Natalia Lewandowska - 2. miejsce w Powiatowym konkursie ortograficznym "Mistrz Ortografii", konkurs poezji niemieckiej


---------------------
WDŻ
---------------------
Udział w turnieju "Młoda krew ratuje życie" - 27 osób pełnoletnich zgłosiło się, a 17 oddało krew na terenie szkoły - prof. Małgorzata Wojtecka

LISTOPAD 2009---------------------
JĘZYK POLSKI
---------------------
Justyna Ferenc, kl. IIE - laureatka pierwszego stopnia Międzynarodowego Konkursu Językowego Test Polonica Plus
Damian Łopusiński - laureat drugiego stopnia Międzynarodowego Konkursu Językowego Test Polonica Plus

---------------------
JĘZYK ANGIELSKI
---------------------
Karolina Klamka, kl. IIB - 2. miejsce w V edycji konkursu powiatowego Mistrz Ortografii Języków Obcych - prof. Natalia Król
Marek Franiak - 2. miejsce w V edycji konkursu powiatowego Mistrz Ortografii Języków Obcych - prof. Natalia Król
Karolina Klamka, Piotr Musiał, Jędrzej Tazbir - osoby z najwyższą liczbą punktów szkolnego etapu Olimpiady Języka Angielskiego - prof. Agnieszka Łęgowik i Natalia Król

---------------------
JĘZYK NIEMIECKI
---------------------
Karolina Klamka i Ania Lichnowska zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Niemieckiego

---------------------
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
---------------------
Szkoła została wyróżniona jako jedna z dwóch najaktywniejszych szkół w województwie w organizacji Dnia Przedsiębiorczości
Patryk Owczarek, Mateusz Nowak , Jan Toczyński, kl. IID - 2. miejsce w województwie łódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Debat o Gospodarowaniu -AD REM - prof. Sylwia Wawrzyniak

---------------------
HISTORIA
---------------------
Mateusz Szczasiuk, kl. IIIC - zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - prof. Agnieszka Podolska
Michał Piekarski kl. IIIC, Dariusz Solarik kl. IIID, Paulina Stępień kl. IIIF - zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej - prof. Joanna Wiśniewska

---------------------
MATEMATYKA
---------------------
Maciej Szymański, kl. ID - dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny - prof. Urszula Sokolińska
Jan Dąbrowski, kl. IID - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (85,71%) w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny - prof. Cecylia Janocha
Kamil Piotrowski, Jolanta Flasza, Paweł Kędra, Agata Wlaźlak, Daria Kowalik, Andrzej Rak, Ewelina Jasińska, Dominik Góralczyk, Maria Toczyńska , kl. ID - udział w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny - prof. Urszula Sokolińska

---------------------
WDŻ
---------------------
Katarzyna Jaworska, kl. IIIB - 1. miejsce w etapie powiatowym konkursu "Młodzi kontra HIV" - prof. Małgorzata Wojtecka
Maria Nowak, kl. IIA - 3. miejsce w etapie powiatowym konkursu "Młodzi kontra HIV" - prof. Małgorzata Wojtecka
Monika Przybyłek, kl. IF - wyróżnienie w etapie międzynarodowym konkursu na plakat promujący działalność PCK - prof. Małgorzata Wojtecka

---------------------
CHEMIA
---------------------
Robert Stępnicki - udział w okręgowych eliminacjach Olimpiady Chemicznej

---------------------
FIZYKA
---------------------
Joanna Podsadna, kl. IIE - udział w 59. Olimpiadzie Fizycznej na szczeblu szkolnym - prof. Jacek Michniowski
Sebastian Nowicki, kl. IID - udział w 59. Olimpiadzie Fizycznej na szczeblu szkolnym - prof. Sławomir Gajewski

GRUDZIEŃ 2009---------------------
JĘZYK POLSKI
---------------------
Magdalena Wolska, kl. IC - 2. miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim im. K.K. Baczyńskiego - prof. Anna Klimczak-Lizak
Mieszko Rozpędowski, kl. IIIC - 3 miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim im. K.K. Baczyńskiego - prof. Anna Klimczak-Lizak
Małgorzata Śliwińska - wyróżnienie w Szkolnym Konkursie Recytatorskim im. K.K. Baczyńskiego - prof. Anna Klimczak-Lizak
Katarzyna Dębska, kl. IIE - 1. miejsce w Turnieju Poezji Śpiewanej - prof. Mariola Rudecka
Zofia Tomzik, kl. IE - 2. miejsce w Turnieju Poezji Śpiewanej - prof. Mariola Rudecka
Karolina Chybała, kl. IIC - 3. miejsce w Turnieju Poezji Śpiewanej - prof. Mariola Rudecka

---------------------
HISTORIA
---------------------
Karolina Kowalczyk, kl. IIA, Mateusz Nowak, kl. IID, Dariusz Solarik, kl. IIID - zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady "Losy Żołnierza" - prof. Magdalena Więcek

---------------------
WDŻ
---------------------
Sylwia Rossa, kl. IIB - 1. miejsce etapu rejonowego oraz przejście do etapu wojewódzkiego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia - prof. Małgorzata Wojtecka
Katarzyna Kwasek, kl. IIC - 3. miejsce etapu rejonowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia - prof. Małgorzata Wojtecka
Katarzyna Jaworska, kl. IIIB, Maria Nowak, kl. IIA zostały laureatkami etapu wojewódzkiego konkursu "Młodzi kontra HIV" - prof. Małgorzata Wojnecka

---------------------
JĘZYK NIEMIECKI
---------------------
Pierwszy Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego na Prezentację Multimedialną

---------------------
FILOZOFIA
---------------------
Kaja Krent, Joanna Majchrzak, Katarzyna Skóra, Michalina Kowalska, Patrycja Gaik, Sylwia Kaczmarzyńska zakwalifikowały się do etapu okręgowego XXII Olimpiady Filozoficznej - prof. Jacek Michniowski

---------------------
RELIGIA
---------------------
Hanna Sobótka, kl. ID - 1. miejsce w szkolnym etapie XX Olimpiady Teologii Katolickiej "Bądźcie Świadkami Miłości i Sprawiedliwości Społecznej"
Angelika Kałuska, kl. IIIA - 2. miejsce szkolnym etapie XX Olimpiady Teologii Katolickiej "Bądźcie Świadkami Miłości i Sprawiedliwości Społecznej"

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO