Pedagog szkolny

mgr Joanna Kurpienik

  • organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • podejmuje działania profilaktyczno - wychowawcze wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • podejmuje działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek 8.00 - 13.20
wtorek 10.15 - 14.15
15.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.20
czwartek 8.00 - 10.00
piątek 8.00 - 13.20