W dniach 14.01.19 r. – 18.01.19 r. odbyło się ostatnie spotkanie pilotażowe w ramach realizowanego w II LO od października 2016 r. projektu z programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się w Brochon i Dijon we Francji. Ze strony polskiej z II LO uczestniczyli w nim Anna Smendowska, Mariola Latała, Natalia Król i Bożena Ordanik oraz ze Szkoły Podstawowej nr 7 Pani wicedyrektor Ewa Stępień.

Przez 30 miesięcy 30 uczniów z 3 krajów (Polska, Francja, Finlandia) wraz ze swoimi nauczycielami pracowało nad rozwijaniem umiejętności społecznych, które mają zapobiegać niepowodzeniom szkolnym oraz umożliwić osiągnięcie sukcesu na studiach oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Clue spotkania była międzynarodowa konferencja, podczas której zaprezentowano rezultaty pracy uczniów i nauczycieli oraz omawiano poruszane w projekcie kwestie w szerszej perspektywie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata akademickiego: rektorzy, nauczyciele akademiccy, jak również przedstawiciele wydziałów oświatowych, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele różnych przedmiotów ze szkół średnich z Polski, Francji i Finlandii.

Spotkanie stało się również okazją do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, ponieważ do uczestników dołączyły delegacje nauczycieli z Chorwacji i Cypru. Mamy nadzieję, że przyniosą one owoce w postaci kolejnych projektów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu dostępnej przez zakładkę Erasmus+. Można tam znaleźć filmy dokumentujące przebieg kolejnych spotkań, jak i nakręcony przez uczestników projektu film pt. „Erasmus Murder”.

Natalia Król, Anna Smendowska, Mariola Latała

W dniach 8.10.18 r. – 12.10.18 r. na terenie II LO odbywało się przedostatnie spotkanie grupy pilotażowej, która działa od października 2016 r. w ramach programu Erasmus+.

 W ciągu minionego tygodnia przygotowano wstępną wersję raportu końcowego,  który ma być udokumentowaniem wszelkich działań  zrealizowanych wraz z uczniami z II LO, Francji i Finlandii w ramach projektu p.n. „ISSKO - wpływ umiejętności społecznych na powodzenie na ścieżce edukacyjnej i zawodowej”. Oprócz opisu działań, sposobu ich rozpowszechniania, wpływu projektu w skali lokalnej, regionalnej, krajowej , europejskiej i międzynarodowej, w raporcie musi się znaleźć także uzasadnienie wydatków poniesionych przez UE na realizację projektu.

 11-osobowa grupa, w której skład, oprócz nauczycieli, wchodzi także trzech dyrektorów i pedagog, pracowała również nad przygotowaniem seminarium podsumowującego cały projekt, które ma się odbyć w styczniu 2019 r. w Brochon we Francji. 

Dziękujemy p. Renacie Langier za zaproszenie całej międzynarodowej grupy na poczęstunek w Café Décor, a uczniom za profesjonalną obsługę w j. angielskim. To spotkanie wzmocniło serdeczną atmosferę, w której minął ten pracowity tydzień.

Obecnie wszyscy uczestnicy grupy pilotażowej z niecierpliwością oczekują ostatniego seminarium międzynarodowego we Francji, podsumowującego trzyletnia współpracę.

Anna Smendowska, Mariola Latała, Natalia Król

Od października 2016 r. w ramach europejskiego programu Erasmus+ trwa w naszej szkole projekt o nazwie ISSKO (Wpływ umiejętności społecznych na powodzenie młodzieży na ścieżce edukacyjnej i zawodowej). Anglojęzyczna gazetka II LO „The Reader” stała się częścią ww. projektu.

Właśnie ukazały się dwa wydania specjalne gazetki The Reader. Erasmus+ The Reader Special 1 składa się z 30 tekstów opracowanych indywidualnie przez wszystkich uczestników projektu z Polski, Francji i Finlandii i zawiera ich osobiste opinie nt. projektu po jego dwóch etapach (francuskim – kwiecień 2017 i polskim – październik 2017).

Erasmus+ The Reader Special 2 zawiera 10 tekstów, z których każdy został napisany przez 3-osobowe grupy międzynarodowe i dotyczy opinii uczestników o projekcie jako całości z perspektywy grupy. To wydanie powstało w czasie ostatniej dla uczniów części projektu w kwietniu 2018 r. w Finlandii.

Zachęcamy do lektury obu wydań gazetki dostępnych pod tym linkiem.

Nauczyciele i księgowi z trzech krajów będą kontynuować projekt do marca 2019 r., kiedy Unii Europejskiej trzeba  będzie przedstawić raport końcowy z całości przedsięwzięcia.

Opracowała: Natalia Król

Organizatorki projektu Erasmus +  z II L O w Radomsku dziękują Dyrekcji i pracownikom MDK w Radomsku  za zaproszenie i serdeczne przyjęcie grupy francusko – fińskiej na wspaniałym koncercie muzyki filmowej, który odbył się 8.10.18 r. w ramach ogólnopolskiego festiwalu Różewicz Open Festiwal. Tomik poezji Janusza Różewicza w tłumaczeniu na dwa języki obce (w tym na język angielski, który był językiem wymiany) zrobił na gościach ogromne wrażenie. Dzięki temu radomszczański festiwal miał charakter nieco międzynarodowy. Goście byli zachwyceni rozmachem i organizacją tak dużego przedsięwzięcia. 

Dziękujemy
Anna Smendowska, Mariola Latała, Natalia Król

                                                                                          

15

Maj
2018

ERASMUS+ FILMY

Pod koniec kwietnia uczniowie II LO zaangażowani w projekt Erasmus+ wrócili z Finlandii, gdzie po raz ostatni spotkała się młodzież z Francji, Finlandii i Polski. Na bieżąco informowaliśmy o przebiegu tej ostatniej wizyty. Teraz proponujemy obejrzenie filmu p.t. Erasmus Murder, który został stworzony przez 30 uczniów z trzech krajów. To był ich wspólny pomysł i scenariusz. Większość scen także nakręcili sami. Niemal 30-minutowy film zmontował reżyser – p. Bernard Cougnot – który, w czasie Erasmusowskiej Gali Wręczenia Nagród Filmowych w Paimio, otrzymał za niego „Złotą Palmę”.

Pan Cougnot nakręcił także film upamiętniający ostatnie spotkanie młodzieży w ramach programu Erasmus+ w Finlandii. Zachęcamy do obejrzenia obu filmów. LINK
Opracowała: Natalia Król