ERASMUS+ - OSTATNIE SPOTKANIE

W dniach 14.01.19 r. – 18.01.19 r. odbyło się ostatnie spotkanie pilotażowe w ramach realizowanego w II LO od października 2016 r. projektu z programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się w Brochon i Dijon we Francji. Ze strony polskiej z II LO uczestniczyli w nim Anna Smendowska, Mariola Latała, Natalia Król i Bożena Ordanik oraz ze Szkoły Podstawowej nr 7 Pani wicedyrektor Ewa Stępień.

Przez 30 miesięcy 30 uczniów z 3 krajów (Polska, Francja, Finlandia) wraz ze swoimi nauczycielami pracowało nad rozwijaniem umiejętności społecznych, które mają zapobiegać niepowodzeniom szkolnym oraz umożliwić osiągnięcie sukcesu na studiach oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Clue spotkania była międzynarodowa konferencja, podczas której zaprezentowano rezultaty pracy uczniów i nauczycieli oraz omawiano poruszane w projekcie kwestie w szerszej perspektywie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata akademickiego: rektorzy, nauczyciele akademiccy, jak również przedstawiciele wydziałów oświatowych, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele różnych przedmiotów ze szkół średnich z Polski, Francji i Finlandii.

Spotkanie stało się również okazją do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, ponieważ do uczestników dołączyły delegacje nauczycieli z Chorwacji i Cypru. Mamy nadzieję, że przyniosą one owoce w postaci kolejnych projektów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu dostępnej przez zakładkę Erasmus+. Można tam znaleźć filmy dokumentujące przebieg kolejnych spotkań, jak i nakręcony przez uczestników projektu film pt. „Erasmus Murder”.

Natalia Król, Anna Smendowska, Mariola Latała