ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA "LOGO"

Szkoły Promującej Zdrowie

Najlepszy projekt "LOGO" Szkoły Promującej Zdrowie, widniejący już jako zdjęcie profilowe, wykonała Sara Korczak z klasy I B.
Najlepszy projekt "LOGO", który wkrótce będzie wykorzystywany w zakładce informacyjnej na tym fanpage, wykonał Mateusz Zawisza z klasy I D
Hasło do w/w projektu ułożył Dominik Mikołajczyk z klasy I F
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO