LAUREACI KONKURSU DOBREJ FORMY 2014/2015

Jako szkoła biorąca udział w projekcie „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który dotyczy zapobiegania nadwadze i otyłości oraz chorobom cywilizacyjnym, przystąpiliśmy do „Konkursu Dobrej Formy 2014/2015” organizowanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. W dniu 10 czerwca 2015 r. jurorzy Konkursu Dobrej Formy: eksperci Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wyłonili zwycięzców.
Konkurs kierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych realizujących projekt Zachowaj Równowagę. Konkurs był prowadzony na terenie całej Polski. Wśród nagrodzonych placówek znalazła się nasza szkoła.
A oto nasza nagroda:

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO