NATALIA KRAKOWSKA LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

W dniach 28–30 maja w Hotelu Trylogia, w Zielonce k/Warszawy odbył się etap centralny Olimpiady, do którego przystąpiło 32 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Do finału dostali się najlepsi, młodzi liderzy w promowaniu zdrowego stylu życia, wyróżniający się na tle swoich rówieśników. Województwo łódzkie reprezentowała uczennica klasy I BNatalia Krakowska, która zajęła w zmaganiach II miejsce w kraju.

Przez trzy dni organizatorzy testowali ich wiedzę i umiejętności w zakresie odżywiania, higieny oraz pierwszej pomocy. Już pierwszego dnia uczestnicy przystąpili do testu składającego się ze 100 pytań. W kolejnym dniu młodzież prezentowała przed komisją wydarzenia i akcje związane z tematyką Olimpiady zrealizowane wcześniej w lokalnych społecznościach. Liczy się pomysł i sposób realizacji – komisja oceniała zasięg podjętych działań, ich formę, ale też innowacyjność oraz możliwość wykorzystania pomysłu przez innych. Ostatni element rywalizacji to praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Jest to z pewnością ogromny sukces, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO