GALA WOLONTARIATU

W dniu 7 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyła się Gala Wolontariatu Radomsko 2015. Uroczystość była okazją do podsumowania działań realizowanych przez radomszczański oddział PCK. Podczas Gali wręczono wyróżnienia i podziękowania dla szkolnych kół PCK, wolontariuszy i opiekunów. Wśród nagrodzonych  znaleźliśmy się również i my, zasłużenie zresztą ponieważ od wielu lat zajmujemy się bezinteresownym pomaganiem potrzebującym.
Statuetką Wolontariusz PCK 2015 wyróżniona została w kategorii szkoła ponadgimnazjalna uczennica klasy IIB - Natalia Krakowska, która podczas Gali zaprezentowała swoje działania na rzecz wolontariatu.
Doceniono także pracę szkolnych opiekunów, wśród których znaleźli się Małgorzata Wojtecka i Bogusław Antczak. Nauczycielom wręczono legitymacje zasłużonych opiekunów PCK.
Natomiast w konkursie na Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK 2015 powiatu radomszczańskiego w kategorii szkoła szkoła ponadgimnazjalna równorzędną nagrodę zdobyły koła PCK z: II LO, ZSE-E oraz ZSP 1.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO