Dbajmy o bezpieczeństwo

11 grudnia nasza szkoła zorganizowała konkurs "Dbajmy o bezpieczeństwo własne i w najbliższym otoczeniu" w którym rywalizowało dziewięć drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
W konkursie brało udział 9 drużyn reprezentujących następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 4, Publiczne Gimnazjum nr 5, Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespól Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska oraz II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku.
Trzyosobowe zespoły rywalizowały w kilku etapach. Pierwszym był pisemny quiz, do którego wyznaczona była jedna osoba. Równolegle pozostali dwaj zawodnicy prezentowali prawidłowo przeprowadzoną rozgrzewkę sportową. Następnie drużyny musiały zmierzyć się z zadaniem z zakresu pierwszej pomocy i zadaniem problemowym.
Po części praktycznej konkursu, jury w składzie: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku - Grzegorz Szymczak, Prezes Organizacji Rejonowej Ligi Obrony Kraju-Zbigniew Jędrzejczyk, Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim-Michał Franas, Ratownik Medyczny Szpitala Powiatowego w Radomsku-Przemysław Drozdek oraz organizatorzy konkursu: Małgorzata Wojtecka, Dorota Nowerska, Paweł Rorat i Bogusław Antczak, oceniało wyniki quizu i prezentacje uczniów.
Podczas narady jury, zgromadzeni na sali uczniowie mogli obejrzeć symulacje zdarzeń wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Scenki odegrali przedstawiciele Harcerskiego Patrolu Ratowniczego Hufca Radomsko.
Wyniki konkursu:
Gimnazja
I miejsce - PG nr 2,
II miejsce - PG w Dobryszycach
III miejsce - PG nr 5

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - II LO,
II miejsce - ZSDiOŚ
III miejsce - ZSE-E

Nagrody najlepszym drużynom wręczył Starosta Radomszczański - Robert Zakrzewski oraz Dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim - Bogusław Kulawiak.
Sponsorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Radomsku, Dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim, PPHU MZM Marek i Zbigniew Martela Sp.J, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku-Sławomir Kowalczyk

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO