Tydzień zdrowia

W dniach 9-13 grudnia w naszej szkole, odbywały się obchody Tygodnia Zdrowia pod hasłem bezpieczeństwa. Z tej okazji na terenie szkoły zorganizowane zostały zajęcia ze specjalistami:
Policjantem - na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich
Pracownikiem Komisji ds. Uzależnień oraz Pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - na temat zagrożeń zdrowia wywołanych uzależnieniami
Z lekarzem transplantologiem - na temat honorowego krwiodawstwa oraz transplantacji szpiku kostnego.
Oprócz tego , jak co roku na terenie szkoły odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki raka piersi. Dziewczęta miały możliwość nauki samokontroli piersi pod okiem dyplomowanej położnej. Akcję wspomagał Radomszczański Klub Amazonek. Uczennice chętnie rozmawiały na ten temat, zapoznały się z przygotowanymi ulotkami i broszurami, ćwiczyły na fantomach.
Podczas konkursu Dbajmy o bezpieczeństwo własne i w najbliższym otoczeniu, został przybliżony temat bezpieczeństwa sportów zimowych i wodnych. Prelekcję poprowadził ratownik medyczny i instruktor narciarstwa. Ponadto młodzież obejrzała ciekawy pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez Harcerski Patrol Ratowniczy Hufca Radomsko.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO