PROJEKT EDUKACYJNY "ZDROWO JEDZ-LEPIEJ ŻYJ!"

Przeprowadzenie serii lekcji oraz krótkich wywiadów na temat zdrowego odżywiania jest jednym z elementów autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jedz - lepiej żyj!” opracowanego przez grupę uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego (A. Łęgowik i A. Haddani) oraz koordynatora oświaty zdrowotnej - M. Wojteckiej. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć metodami aktywnymi w placówkach oświatowych na różnych poziomach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) dotyczących zdrowego żywienia. W celu urozmaicenia lekcji, zajęcia w klasach wyższych programowo prowadzone będą w języku angielskim. Dla najaktywniejszych uczestników przewidziano drobne upominki, mogące uzupełniać drugie śniadanie w szkole (batoniki zbożowe, owoce, marchewki, soki), dyplomy uczestnictwa. Wśród gimnazjalistów wykazujących się dużą wiedzą z języka angielskiego w zakresie słownictwa na temat zdrowego żywienia przewidziano nagrody książkowe. Wśród młodzieży przeprowadzono także wywiad dotyczący spożywania pierwszego i drugiego śniadania. O to, co jemy na śniadanie i czy jest ono dla nas ważne, pytamy również mieszkańców naszego miasta. Uzupełnieniem całości projektu jest wywiad z dietetykiem, który odpowiada na najbardziej nurtujące młodzież pytania z zakresu zdrowej diety. Zajęcia w ramach edukacji rówieśniczej przeprowadzone zostały już w przedszkolu nr 6 przy ul. Rolnej; w grupie sześciolatków, oraz w klasie I i II Publicznego Gimnazjum nr 2, w klasie V Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, w klasie III Publicznego Gimnazjum nr 3. Przed nami jeszcze wizyty w PG nr 2, Gimnazjum w Strzelcach Małych, Kleszczowie oraz kilku innych placówkach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z projektu w galerii zakładki PROMOCJA ZDROWIA oraz filmiku z nagranych wywiadów!

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO