I MIEJSCE W REJONOWYCH MISTRZOSTWACH PIERWSZEJ POMOCY

 

W dniu 15 kwietnia drużyna naszej szkoły w składzie Łukasz Kornicki (kierownik zespołu), Konrad Klamka, Aleksandra Wojtecka, Mateusz Szwedzik, Jagoda Muszyńska zajęli pierwsze miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Radomsku. Jest to pierwszy etap Ogólnopolskich Mistrzostw, które co roku odbywają się przy udziale PCK oraz instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką udzielania pierwszej pomocy, w szczególności:Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.W zmaganiach brały udział pięcioosobowe zespoły. Mistrzostwa składały się z części teoretycznej w postaci testu oraz części praktycznej.Część teoretyczna (test) to15 pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o Ruchu. Część praktyczna składała się z szeregu scenek – pozoracji zorganizowanych w formie stacji.W ich trakcie zawodnicy mieli za zadanie wykonać czynności ratownicze. Na ich przeprowadzenie zespół miał 10 minut. Zawodnicy musieli pokonać trasę, z rozmieszczonymi na niej stacjami w różnych częściach miasta.

Najważniejszą nagrodą, o jaką walczyły drużyny, był udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, przeprowadzonych 17 maja w Łodzi.

Tym razem w rywalizacji wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne z Łodzi i okolic. Nasze liceum po raz pierwszy uczestniczyło w Mistrzostwach. Reprezentowała nas grupa ta sama grupa, która wygrała etap rejonowy oraz Kinga Beśka jako zawodnik rezerwowy. Opiekunem i nauczycielem przygotowującym do Mistrzostw była prof. Małgorzata Wojtecka. Zadaniem uczestników było udzielanie pomocy przedmedycznej pozorantom na siedmiu stacjach, rozmieszczonych na terenie śródmieścia Łodzi i napisanie krótkiego testu ze znajomości zasad pierwszej pomocy oraz historii PCK. W zmaganiach z zadaniami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dopingowali nam kibice. Najważniejsze jednak, że mimo niesamowitej ilości deszczu oraz przejmującego chłodu uczestnicy ukończyli zawody. Patronat nad zawodami objął m.in. Wojewoda Łódzki –Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień. Opracował: Mateusz Szwedzik

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO