24

Wrz
2014

Festyn 2014

Dnia 19 września 2014 roku w naszej szkole odbył się Festyn Zdrowia i Aktywności Fizycznej, nad którym w tym roku patronat objął starosta powiatu radomszczańskiego — pan Robert Zakrzewski. Festyn miał dla nas szczególne znaczenie, ponieważ połączony był z otwarciem boiska szkolnego, na którym odbył się pierwszy mecz siatkówki NAUCZYCIELE KONTRA UCZNIOWIE.

Więcej w rozwinięciu...

W dniu 15 kwietnia drużyna naszej szkoły w składzie Łukasz Kornicki (kierownik zespołu), Konrad Klamka, Aleksandra Wojtecka, Mateusz Szwedzik, Jagoda Muszyńska zajęli pierwsze miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Radomsku. Jest to pierwszy etap Ogólnopolskich Mistrzostw, które co roku odbywają się przy udziale PCK oraz instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką udzielania pierwszej pomocy, [...]. Więcej w rozwinięciu...

Najważniejszą nagrodą, o jaką walczyły drużyny, był udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, przeprowadzonych 17 maja w Łodzi.. Opracował: Mateusz Szwedzik

W dniach 9-13 grudnia w naszej szkole, odbywały się obchody Tygodnia Zdrowia pod hasłem bezpieczeństwa. Z tej okazji na terenie szkoły zorganizowane zostały zajęcia ze specjalistami:
Policjantem - na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich
Pracownikiem Komisji ds. Uzależnień oraz Pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - na temat zagrożeń zdrowia wywołanych uzależnieniami
Z lekarzem transplantologiem - na temat honorowego krwiodawstwa oraz transplantacji szpiku kostnego.
Oprócz tego , jak co roku na terenie szkoły odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki raka piersi. Dziewczęta miały możliwość nauki samokontroli piersi pod okiem dyplomowanej położnej. Akcję wspomagał Radomszczański Klub Amazonek. Uczennice chętnie rozmawiały na ten temat, zapoznały się z przygotowanymi ulotkami i broszurami, ćwiczyły na fantomach.
Podczas konkursu Dbajmy o bezpieczeństwo własne i w najbliższym otoczeniu, został przybliżony temat bezpieczeństwa sportów zimowych i wodnych. Prelekcję poprowadził ratownik medyczny i instruktor narciarstwa. Ponadto młodzież obejrzała ciekawy pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez Harcerski Patrol Ratowniczy Hufca Radomsko.

Przeprowadzenie serii lekcji oraz krótkich wywiadów na temat zdrowego odżywiania jest jednym z elementów autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jedz - lepiej żyj!” opracowanego przez grupę uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego(A. Łęgowik i A. Haddani) oraz koordynatora oświaty zdrowotnej - M. Wojteckiej.
Realizacja programu "Zdrowo jedz - lepiej żyj!" była możliwa dzięki życzliwości i wsparciu finansowym firmy PGK w Radomsku.

11 grudnia nasza szkoła zorganizowała konkurs "Dbajmy o bezpieczeństwo własne i w najbliższym otoczeniu" w którym rywalizowało dziewięć drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
W konkursie brało udział 9 drużyn reprezentujących następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 4, Publiczne Gimnazjum nr 5, Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespól Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska oraz II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku.
Trzyosobowe zespoły rywalizowały w kilku etapach. Pierwszym był pisemny quiz, do którego wyznaczona była jedna osoba. Równolegle pozostali dwaj zawodnicy prezentowali prawidłowo przeprowadzoną rozgrzewkę sportową. Następnie drużyny musiały zmierzyć się z zadaniem z zakresu pierwszej pomocy i zadaniem problemowym.
Po części praktycznej konkursu, jury w składzie: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku - Grzegorz Szymczak, Prezes Organizacji Rejonowej Ligi Obrony Kraju-Zbigniew Jędrzejczyk, Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim-Michał Franas, Ratownik Medyczny Szpitala Powiatowego w Radomsku-Przemysław Drozdek oraz organizatorzy konkursu: Małgorzata Wojtecka, Dorota Nowerska, Paweł Rorat i Bogusław Antczak, oceniało wyniki quizu i prezentacje uczniów.
Podczas narady jury, zgromadzeni na sali uczniowie mogli obejrzeć symulacje zdarzeń wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Scenki odegrali przedstawiciele Harcerskiego Patrolu Ratowniczego Hufca Radomsko.
Wyniki konkursu:
Gimnazja
I miejsce - PG nr 2,
II miejsce - PG w Dobryszycach
III miejsce - PG nr 5

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - II LO,
II miejsce - ZSDiOŚ
III miejsce - ZSE-E

Nagrody najlepszym drużynom wręczył Starosta Radomszczański - Robert Zakrzewski oraz Dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim - Bogusław Kulawiak.
Sponsorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Radomsku, Dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim, PPHU MZM Marek i Zbigniew Martela Sp.J, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku-Sławomir Kowalczyk

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO