Szkoły Promującej Zdrowie

Najlepszy projekt "LOGO" Szkoły Promującej Zdrowie, widniejący już jako zdjęcie profilowe, wykonała Sara Korczak z klasy I B.
Najlepszy projekt "LOGO", który wkrótce będzie wykorzystywany w zakładce informacyjnej na tym fanpage, wykonał Mateusz Zawisza z klasy I D
Hasło do w/w projektu ułożył Dominik Mikołajczyk z klasy I F
 
 
Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego jest jedną z wielu szkół posiadający certyfikat szkoły promującej zdrowie. Dlatego w ramach lekcji przyrody dwie klasy wzięły udział w projekcie edukacyjnym pt. ,,Jak na zdrowie i samopoczucie wpływa prowadzony przez nas styl życia’’. Projekt realizowany był w okresie luty-marzec 2015r. Na lekcjach przyrody zaplanowane zostały lekcje na następujące tematy:
  • Sekrety przemiany materii
  • Jak osiągnąć sukces w odchudzaniu
  • Leki i suplementy diety
  • Zdrowy styl życia – co jest najważniejsze

26

Lut
2016

VOLVER

Nasza szkoła podejmuje współpracę z wieloma instytucjami zajmującymi się zdrowiem. W dniu 16 grudnia odbyły się zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej o tematyce zakażeń wirusem HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy prowadzone przez Centrum Medyczne Volver w Radomsku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas zarówno pierwszych, drugich jak i trzecich.

W okresie od stycznia do marca 2015 roku realizowany był autorski projekt dotyczący profilaktyki zdrowotnej „Zdrowe i bezpieczne życie to cele do których dążycie” .Uczniowie naszej szkoły przygotowali i zrealizowali projekt mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności miasta Radomska, poczynając od przedszkoli a skończywszy na seniorach. Całość naszych działań można podzielić na kilka bloków:

I. Zdrowy sposób żywienia.
II. Bezpieczeństwo na co dzień.
III. Profilaktyka uzależnień.

Promocja zdrowia budzi coraz większe zainteresowanie zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Edukacja zdrowotna jest w naszej szkole nieodłącznym elementem szkolnego programu wychowawczego. Staramy się, aby nasi uczniowie nabywali wiedzę o zdrowiu oraz uczyli się umiejętności niezbędnych dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu. Dlatego jak co roku podejmujemy działania w tym w ramach Tygodnia Zdrowia i Bezpieczeństwa. [...]

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO