Klasa geograficzno-językowa

1A


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, język angielski, geografia.

języki obce:
 I — angielski
II — francuski lub niemiecki

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
język obcy
,

geografia

Dodatkowe zajęcia:  

- przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych   
z języka polskiego, geografii oraz języka obcego  

- zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatów językowych FCE, DELF 

- prowadzenie gazetki szkolnej w języku angielskim ‘The Reader’,  

- Klub Filmowy,  

- Szkolny Klub Europejski,   

zajęcia konwersacyjne prowadzone przez native speakerów  

- wymiany międzynarodowe,   

Do tego profilu zapraszamy osoby:   

- pragnące pogłębić znajomość języków obcych, dla których nauka języka jest pasją,  

- kochające podróże i ciekawe innych kultur, 

chcące rozwijać talenty językowe, aby łatwiej odnaleźć się   
na międzynarodowym rynku pracy 

Przykładowe kierunki studiów: 

geografia, geologia, geodezja i kartografia, turystyka, turystyka i rekreacja, logistyka, ekonomia, europeistyka, kierunki społeczne (prawo, administracja, dziennikarstwo, socjologia), kierunki filologiczne (filologia polska, angielska, amerykanistyka, filologia niemiecka, filologia francuska), lingwistyka stosowana, lingwistyka w biznesie, języki obce w służbie publicznej, kulturoznawstwo, międzynarodowa komunikacja językowa, gospodarka przestrzenna, zarządzanie zasobami przyrody, zarządzanie gospodarką komunalną, inżynieria i gospodarka wodna, architektura krajobrazu, oceanografia, handel międzynarodowy.              

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO