Klasa geograficzno-językowa

1F


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, język angielski, geografia.

języki obce:
 I — angielski
II — francuski lub niemiecki

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
język angielski
,

geografia.

Dodatkowe zajęcia:  

  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,   
    z języka polskiego, geografii oraz języka obcego,  
  • zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatów językowych FCE, DELF, 
  • prowadzenie gazetki szkolnej w języku angielskim The Reader,  
  • Klub Filmowy,  
  • Szkolny Klub Europejski,   
  • zajęcia konwersacyjne prowadzone przez native speakerów,  
  • wymiany międzynarodowe.   

Do tego profilu zapraszamy osoby pragnące pogłębić znajomość języków obcych, dla których nauka języka jest pasją, kochające podróże i ciekawe innych kultur, chcące rozwijać talenty językowe, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. 

Przykładowe kierunki studiów: 

geografia, geologia, geodezja i kartografia, turystyka, turystyka i rekreacja, logistyka, ekonomia, europeistyka, kierunki społeczne (prawo, administracja, dziennikarstwo, socjologia), kierunki filologiczne (filologia polska, angielska, amerykanistyka, filologia niemiecka, filologia francuska), lingwistyka stosowana, lingwistyka w biznesie, języki obce w służbie publicznej, kulturoznawstwo, międzynarodowa komunikacja językowa, gospodarka przestrzenna, zarządzanie zasobami przyrody, zarządzanie gospodarką komunalną, inżynieria i gospodarka wodna, architektura krajobrazu, oceanografia, handel międzynarodowy. 
„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO