klasa biologiczno-chemicznA

1B

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia, fizyka.

języki obce:
 I — angielski lub niemiecki
II — angielski lub francuski lub niemiecki

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia.


Oferta klasy biologiczno-chemicznej skierowana jest do ucznia charakteryzującego się postawą naukową wobec świata przyrody, zaciekawionego jego bogactwem i dostrzegającego holistyczny charakter nauk przyrodniczych. Treści nauczania wydobywają poszczególne wątki wiedzy przyrodniczej odnoszące się do ważnych zagadnień naszej współczesności. Przed absolwentami tej klasy otwarte są perspektywy studiowania przede wszystkim na kierunkach medycznych, takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, a także pokrewnych, jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Mogą się oni też kształcić na uczelniach rolniczych, np. studiować weterynarię, a także na uniwersytetach: biologię, chemię, biotechnologię czy fizykę medyczną. Wymienione kierunki studiów kształcą w zawodach, na które jest zawsze zapotrzebowanie.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO