klasa biologiczno-chemiczna

1A (biologiczno-chemiczna z elementami języka angielskiego medycznego) NOWOŚĆ!

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

1A - biologia, chemia, język angielski

języki obce:
 I — angielski
II — niemiecki

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia.


1B (biologiczno-chemiczna z matematyką) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

1B - biologia, chemia, matematyka

języki obce:
 I — angielski
II — niemiecki

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia.


Doda
tkowe zajęcia:  

  • udział w wykładach i ćwiczeniach, prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego,  
  • spotkania edukacyjne  z lekarzami i pracownikami SzpitalPowiatowego w Radomsku.  

Do tego profilu zapraszamyuczniów dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie zainteresowań w zakresie biologii i chemii. Uczeń nabywa nowych umiejętności podczas organizowanych w szkole kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, licznych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej np. profilaktyki nowotworów piersi.  Dużym powodzeniem wśród uczniów tego profilu cieszą się wyjazdy na wykłady i warsztaty organizowane przez UMED i UŁ.  
W ramach edukacji medycznej organizowane są spotkania z absolwentami naszej szkoły studiującymi kierunki okołomedyczne i przyrodnicze. 
Klasa o profilu biol-chem łączy teorię z ćwiczeniami laboratoryjnymi i warsztatowymi stwarzając absolwentom  ogromne możliwości rozwoju kompetencji przyrodniczych przydatnych zarówno podczas studiów, jaki i w przyszłej pracy zawodowej.  

Przykładowe kierunki studiów: 

lekarski, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, techniki dentystyczne, fizjoterapia, kosmetologia , biotechnologia, biochemia, bioinformatyka, analityka medyczna, psychologia zdrowia, położnictwo,  weterynaria, inżynieria biomedyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, technologia chemiczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, radiologia, biologia molekularna, leśnictwo, genetykaneurobiologiaanalityka kryminalistyczna i sądowa, architektura krajobrazu