Klasa humanistyczno-prawna

1C

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, język angielski.

języki obce:
 I — angielski
II — francuski lub niemiecki.

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,

historia,
język angielski.

Dodatkowe zajęcia:  

  • udział w ogólnopolskim programie edukacji prawnej,
  • wykłady oraz spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych,
  • uczestniczenie w rozprawach sądowych,
  • wykłady z historii w ramach współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego,
  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z języka polskiego, historii oraz języka angielskiego,
  • zajęcia szkolnego Klubu Filmowego oraz Klubu Europejskiego,
  • redagowanie gazetek: Europress The Reader.

 

Do tego profilu zapraszamyhumanistów zainteresowanych problemami  współczesnego światapasjonujących się szeroko pojętą kulturą, literaturą i historią oraz tych, którzy planują karierę w zawodach prawniczych. 

Przykładowe kierunki studiów: 

Prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, kryminologia, polityka społeczna, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, lingwistyka dla biznesu, nowe media i kultura cyfrowa, filmoznawstwo, filologie obce (angielska, germańska, romańska, słowiańska, hiszpańska z językiem angielskim, skandynawska i inne), filologia polska, kulturoznawstwo, e-historia, archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, psychologia, pedagogika, teologia.  
„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO