Klasa matematyczno-fizyczna

1D (matematyczno-fizyczna)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka, informatyka.

języki obce:
 I — angielski
II — niemiecki.

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,

matematyka,
fizyka,
język obcy.

Dodatkowe zajęcia:  

  • koło fizyczne,
  • koło informatyczne. 

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników robotyki, algorytmiki i programowania w popularnych językach, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami na kierunkach nie tylko politechnicznych.  
Dobrze wyposażona pracownia fizyczna, odpowiednia liczba godzin fizyki (podział na grupy) daje możliwość prowadzenia zajęć laboratoryjnych, czyli uczenia się fizyki przez doświadczenia (umiejętności zdobyte przy planowaniu wykonywania i doświadczeń są niezbędne przy zdawaniu egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym). 

Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia, a uzupełniony o wiedzę informatyczną służy głębszemu rozumieniu metod matematycznych. 

Przykładowe kierunki studiów 

Klasa D to klasa dla przyszłych inżynierów. Jej ukończenie daje całe mnóstwo możliwości wyboru studiów głównie na uczelniach technicznych (m. in. budownictwo, architektura informatyka, mechanika i budowa maszyn, fizyka techniczna, elektronika, energetyka, automatyka i robotyka, mechatronika, transport), ale także na wydziałach nauk ścisłych uniwersytetów (np. matematyka, fizyka, fizyka medyczna) oraz uniwersytetach przyrodniczych (np. geodezja i kartografia).