Klasa matematyczno-fizyczna

1D

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka, informatyka.

języki obce:
 I — angielski lub niemiecki
II — angielski lub niemiecki.

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,

matematyka,
fizyka,
język obcy.

Uczniowie klasy matematyczno-fizycznej będą się swobodnie poruszać w świecie liczb na lekcjach matematyki, fizyki, a także informatyki. Przed absolwentem otwierają się perspektywy studiowania na politechnikach i uniwersytetach, przede wszystkim: matematyki, fizyki technicznej, informatyki, geofizyki, górnictwa, inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, wiertnictwa i geoinżynierii, zarządzania inżynierią produkcji, inżynierii akustycznej, budownictwa oraz architektury.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO