Klasa matematyczno-fizyczna

1D

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka, informatyka.

języki obce:
 I — angielski
II — francuski lub niemiecki.

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,

matematyka,
fizyka,
język obcy.

Dodatkowe zajęcia:  

  • koło fizyczne, 
  • koło informatyczne 

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki i programowania w popularnych językach, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami na kierunkach nie tylko politechnicznych.  
Dobrze wyposażona pracownia fizyczna, odpowiednia liczba godzin fizyki (podział na grupy) daje możliwość prowadzenia zajęć laboratoryjnych, czyli uczenia się fizyki przez doświadczenia (umiejętności zdobyte przy planowaniu wykonywania i doświadczeń są niezbędne przy zdawaniu egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym). 

Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia, a uzupełniony o wiedzę informatyczną służy głębszemu rozumieniu metod matematycznych. 

Przykładowe kierunki studiów 

Klasa D to klasa dla przyszłych inżynierów. Jej ukończenie daje całe mnóstwo możliwości wyboru studiów głównie na uczelniach technicznych (m. in. budownictwo, architektura informatyka, mechanika i budowa maszyn, fizyka techniczna, elektronika, energetyka, automatyka i robotyka, mechatronika, transport), ale także na wydziałach nauk ścisłych uniwersytetów (np. matematyka, fizyka, fizyka medyczna) oraz uniwersytetach przyrodniczych (np. geodezja i kartografia).  


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO