Klasa matematyczno-językowa

1E

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, język angielski, geografia.

języki obce:
 I — angielski
II — francuski lub niemiecki.

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia.


Dodatkowe zajęcia:  

  • koło geograficzne,  
  • warsztaty matematyczne.  

Do tego profilu zapraszamy osoby zainteresowane  naukami matematycznymi i przyrodniczymi, ale niekoniecznie zdecydowane co do wyboru kierunku studiów. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów na wielu uczelniach wyższych: politechnikach, SGH i SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie, uniwersytetach przyrodniczych i ekonomicznychrównież o charakterze międzynarodowym, gdzie językiem wykładowym jest język angielski. 

Przykładowe kierunki studiów: 

archeologia, architektura,  budownictwo, ekonomia, etnografia, europeistyka, finanse i rachunkowośćmatematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, geodezja i kartografia, geografia, geologia, górnictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiskowa, turystyka i rekreacja, zarządzanie, logistyka, językoznawstwo, telekomunikacja.