Klasa matematyczno-językowa

1E

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia, język angielski lub niemiecki.

języki obce:
 I — angielski lub niemiecki
II — angielski lub francuski lub niemiecki.

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
język obcy,
geografia.


Klasa matematyczno-językowa stworzona została z myślą o uczniu zainteresowanym zagadnieniami z zakresu ekonomii, gospodarki, zarządzania, który ponadto pragnie doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci mogą studiować na wszystkich kierunkach ekonomicznych, ponadto mogą wybrać matematykę finansową, matematykę aktuarialną, stosunki międzynarodowe, gospodarkę przestrzenną, a także geografię, geologię, turystykę, logistykę czy europeistykę.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO