Klasa ekonomiczna

1G (ekonomiczna) NOWOŚĆ!

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, język angielski, biznes i zarządzanie.

języki obce:
 I — angielski
II — francuski lub niemiecki.

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,

matematyka,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowe zajęcia:  

  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,   
    z biznes i zarządzanie, geografii oraz języka obcego,  
  • zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatów językowych FCE, DELF, 
  • prowadzenie gazetki szkolnej w języku angielskim The Reader,  
  • Szkolny Klub Europejski,   
  • zajęcia konwersacyjne prowadzone przez native speakerów,  
  • wymiany międzynarodowe.   

Do tego profilu zapraszamy osoby planują w przyszłości studiować na wszystkich kierunkach ekonomicznych, pragnące pogłębić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. 

Przykładowe kierunki studiów: 

 turystyka, turystyka i rekreacja, logistyka, ekonomia, europeistyka, kierunki społeczne (prawo, administracja, dziennikarstwo, socjologia), kierunki filologiczne, lingwistyka w biznesie, języki obce w służbie publicznej, międzynarodowa komunikacja językowa, gospodarka przestrzenna, zarządzanie gospodarką komunalną, inżynieria i gospodarka wodna, handel międzynarodowy.