Języki obce w klasach pierwszych

We wszystkich profilach (A, B, C, D, E, F)

I język — angielski.

Natomiast
w klasach A, B, D:
II język — niemiecki,

a w klasach C, E, F:
II język — niemiecki lub francuski (dana grupa językowa powstanie pod warunkiem odpowiedniej liczby chętnych).


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD LICZBY GODZIN JĘZYKA OBCEGO W TYGODNIU
PRZEZ CZTERY LATA NAUKI
 


KLASA

PROFIL


1


2


3


4PIERWSZY
JĘZYK

C, E, F

4

5

5

5

 A, B, D

3

3

3

3DRUGI
JĘZYK

A, B, C, D, E, F

2

2

2

2
„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO