Języki obce w klasach pierwszych

We wszystkich profilach (A, B, C, D, E, F, G)

I język — angielski.

Natomiast
w klasach A, B, D:
II język — niemiecki,

a w klasach C, E, F, G:
II język — niemiecki lub francuski (dana grupa językowa powstanie pod warunkiem odpowiedniej liczby chętnych).


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD LICZBY GODZIN JĘZYKA OBCEGO W TYGODNIU
PRZEZ CZTERY LATA NAUKI
 


KLASA

PROFIL


1


2


3


4

 PIERWSZY
JĘZYK

 

A

4

4

5

5

C, E, F, G

4

5

5

5

    B, D

3

3

3

3DRUGI
JĘZYK

A, B, C, D, E, F, G

2

2

2

2