Języki obce w klasach pierwszych

We wszystkich profilach 1A, 1B, 1C, 1D, 1E:

 I język — angielski lub niemiecki
II język — angielski lub niemiecki ( — angielski lub francuski lub niemiecki w klasach 1AP, 1EP i 1EG) )*.

*w klasie 1AG zwiększona liczba godzin drugiego języka obcego – 3 godziny tygodniowo


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD LICZBY GODZIN JĘZYKA OBCEGO W TYGODNIU
PRZEZ CZTERY LATA NAUKI PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
 


KLASA

PROFIL


I


II


III


IVPIERWSZY
JĘZYK

AP

4

5

5

5

EP

4

5

5

5

BP, CP, DP

3

3

3

3DRUGI
JĘZYK

AP

2

2

2

2

EP

2

2

2

2

BP, CP, DP

2

2

2

2


  SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD LICZBY GODZIN JĘZYKA OBCEGO W TYGODNIU PRZEZ
  TRZY LATA NAUKI PO GIMNAZJUM
 


KLASA 

 PROFIL


I


II


IIIPIERWSZY
JĘZYK

 AG

3

6

6

 EG

3

6

6

BG, CG, DG

3

3

3DRUGI
JĘZYK

 AG

3

3

3

 EG

2

2

2

BG, CG, DG

2

2

2

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO