Języki obce w klasach pierwszych

We wszystkich profilach 1A, 1B, 1C, 1D, 1E:

 I język — angielski lub niemiecki
II język — angielski lub niemiecki ( — angielski lub francuski lub niemiecki w klasach 1A, 1B i 1E)


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD LICZBY GODZIN JĘZYKA OBCEGO W TYGODNIU
PRZEZ CZTERY LATA NAUKI
 


KLASA

PROFIL


1


2


3


4PIERWSZY
JĘZYK

A

4

5

5

5

E

4

5

5

5

B, C, D

3

3

3

3DRUGI
JĘZYK

A

2

2

2

2

E

2

2

2

2

B, C, D

2

2

2

2


Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO