Ważne informacje dotyczące naboru elektronicznego

1. PROFILE KLAS W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

UWAGA!
W rekrutacyjnym serwisie internetowym https://lodzkie.edu.com.pl zastosowano nazwy klas różniące się od nazw zwyczajowo przyjętych w naszej szkole według poniższego wykazu.
  • 1a — biol-chem (wyb-wyb) — klasa biologiczno-chemiczna,
  • 1b — biol-chem-mat (wyb-wyb) — klasa biologiczno-chemiczna z matematyką,
  • 1c — pol-hist (wyb-wyb) — klasa humanistyczno-prawna,
  • 1d — mat-fiz (wyb-wyb) — klasa matematyczno-fizyczna,
  • 1e — mat-obcy-geogr (wyb-wyb) — klasa matematyczno-językowa,
  • 1f —  pol-obcy-geogr (wyb-wyb) — klasa językowo-geograficzna.

2. REJESTRACJA W W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

Osoby nie posiadające kont w systemie rekrutacyjnym proszone są o ich samodzielne założenie na stronie https://lodzkie.edu.com.pl„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO