Ważne informacje dotyczące naboru elektronicznego

1. PROFILE KLAS W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

UWAGA!
W rekrutacyjnym serwisie internetowym https://lodzkie.edu.com.pl zastosowano nazwy klas różniące się od nazw zwyczajowo przyjętych w naszej szkole według poniższego wykazu.

PO SZKOLE
PODSTAWOWEJ
https://lodzkie-posp.edu.com.pl/kandydat:
  • 1ap — pol-obcy-geogr (wyb-wyb) — klasa językowo-geograficzna,
  • 1bp — biol-chem-fiz (wyb-wyb) — klasa biologiczno-chemiczna,
  • 1cp — pol-hist (wyb-wyb) — klasa humanistyczna,
  • 1dp — mat-fiz (wyb-wyb) — klasa matematyczno-fizyczna,
  • 1ep — mat-obcy-geogr (wyb-wyb) — klasa matematyczno-językowa.

PO GIMNAZJUM

https://lodzkie-pogim.edu.com.pl/kandydat:
  • 1ag — pol-obcy-geogr (wyb-wyb) — klasa językowo-geograficzna,
  • 1bg — biol-chem-fiz (wyb-wyb) — klasa biologiczno-chemiczna,
  • 1cg — pol-hist (wyb-wyb) — klasa humanistyczna,
  • 1dg — mat-fiz (wyb-wyb) — klasa matematyczno-fizyczna,
  • 1eg — mat-obcy-geogr (wyb-wyb) — klasa matematyczno-językowa.

2. REJESTRACJA W W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

Osoby nie posiadające kont w systemie rekrutacyjnym proszone są o ich samodzielne założenie na stronie https://lodzkie.edu.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO