Regulamin przyjęć i inne dokumenty

Ósmoklasisto!
Wybierz świadomie!

Potwierdzeniem poziomu naszej pracy jest posiadanie od 2013 roku tytułu „Srebrnej Szkoły" w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłaszanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W roku 2020 „Baczyński" znalazł się na 16. miejscu w województwie łódzkim, zaś w skali kraju szkoła jest notowana na 192. pozycji,  będąc pierwszą w historii radomszczańską szkołą, która w związku z tym otrzymała tytuł „Złotej Szkoły" .

W roku 2021 Nasze Liceum znalazło się na 21. miejscu w województwie łódzkim, zaś w skali kraju uplasowało się na 273. pozycji,  będąc jedynym liceum w powiecie radomszczańskim znajdującym się w gronie 300 najlepszych w Polsce.

Informacje te to nie tylko statystyka, kryje się za nimi niekwestionowany sukces uczniów i ich nauczycieli gwarantujący zdobycie indeksów na renomowane uczelnie w kraju i za granicą. Jednak II LO to nie tylko nauka, to także świetna zabawa! Przyjdź, przekonaj się sam!

Poniżej znajdziesz linki do ważnych dokumentów związanych z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.). Zapraszamy!


1. REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 (kliknij  w tytuł)

2. ROZPORZĄDZENIE MEN 21 sierpnia 2019
3. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO (ogłoszenie Ministra Edukacji i Nauki)             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO