Regulamin przyjęć i inne dokumenty

Gimnazjalisto! Wybierz świadomie!

Potwierdzeniem naszej pracy jest zdobycie przez II LO w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku tytułu „Srebrnej Szkoły" w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłaszanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W roku 2018 „Baczyński" znalazł się na 19. miejscu w województwie łódzkim, zaś w skali kraju szkoła jest notowana na 213. pozycji, będąc jedyną szkołą w powiecie radomszczańskim znajdującą się w gronie 300 najlepszych w Polsce. Informacje te to nie tylko statystyka, kryje się za nimi niekwestionowany sukces uczniów i ich nauczycieli gwarantujący zdobycie indeksów na renomowane uczelnie w kraju i za granicą. Jednak II LO to nie tylko nauka, to także świetna zabawa! Przyjdź, przekonaj się sam!

Poniżej znajdziesz linki do ważnych dokumentów związanych z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.). Zapraszamy!


1. REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (kliknij  w tytuł)

2. ZARZĄDZENIE Nr 12  2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty (fragment dotyczący terminów)

3. ZARZĄDZENIE Nr 31  2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty (w sprawie wykazu zawodów wiedzy...)

4. ROZPORZĄDZENIE MEN 14 marca 2017

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO