Regulamin przyjęć i inne dokumenty

Ósmoklasisto!
Gimnazjalisto!
Wybierz świadomie!

Potwierdzeniem naszej pracy jest zdobycie przez II LO w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku tytułu „Srebrnej Szkoły" w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłaszanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W roku 2019 „Baczyński" znalazł się na 21. miejscu w województwie łódzkim, zaś w skali kraju szkoła jest notowana na 258. pozycji, będąc jedyną szkołą w powiecie radomszczańskim znajdującą się w gronie 300 najlepszych w Polsce. Informacje te to nie tylko statystyka, kryje się za nimi niekwestionowany sukces uczniów i ich nauczycieli gwarantujący zdobycie indeksów na renomowane uczelnie w kraju i za granicą. Jednak II LO to nie tylko nauka, to także świetna zabawa! Przyjdź, przekonaj się sam!

Poniżej znajdziesz linki do ważnych dokumentów związanych z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.). Zapraszamy!


1. REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (kliknij  w tytuł)

2. ZARZĄDZENIE Nr 41  2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty (fragment dotyczący terminów)

4. ROZPORZĄDZENIE MEN 14 marca 2017
5. ROZPORZĄDZENIE MEN 16 marca 2017


Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO