Regulamin przyjęć i inne dokumenty

Ósmoklasisto!
Wybierz świadomie!

Potwierdzeniem poziomu naszej pracy jest posiadanie od 2013 roku tytułu „Srebrnej Szkoły" w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłaszanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W roku 2020 „Baczyński" znalazł się na 16. miejscu w województwie łódzkim, zaś w skali kraju szkoła jest notowana na 192. pozycji,  będąc jedyną w powiecie radomszczańskim szkołą ponadgimnazjalną znajdującą się w gronie 200 najlepszych w Polsce oraz pierwszą w historii, która w związku z tym otrzymała tytuł „Złotej Szkoły" .

Informacje te to nie tylko statystyka, kryje się za nimi niekwestionowany sukces uczniów i ich nauczycieli gwarantujący zdobycie indeksów na renomowane uczelnie w kraju i za granicą. Jednak II LO to nie tylko nauka, to także świetna zabawa! Przyjdź, przekonaj się sam!

Poniżej znajdziesz linki do ważnych dokumentów związanych z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.). Zapraszamy!


1. REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (kliknij  w tytuł)

2. ZARZĄDZENIE Nr 11  2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty (fragment dotyczący terminów nieaktualne!)
3.
KOMUNIKAT Łódzkiego Kuratora Oświaty o zmianie terminów […]

3. ROZPORZĄDZENIE MEN 21 sierpnia 2019

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO