Rada SURada Samorządu Uczniowskiego 2023:
(od lewej) Zofia Gałązka (II D) — skarbnik, Norbert Zakrzewski (II B) — zastępca, Antonio Amaraegbu (II D) — przewodniczący, Jakub Włodara (II D) — zastępca,  Karol Ludwikowski (II B) — sekretarz.


Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego II LO wybrani w wyborach powszechnych:

Rok kadencji:

Nazwisko:

Imię:

Klasa:

Skład RSU:

2023

Amaraegbu

Antonio

II/IIID

Norbert Zakrzewski (IIB) - zastępca,
Jakub Włodara (IID) - zastępca
Zofia Gałązka (IID) - skarbnik
Karol Ludwikowski (IIB) - sekretarz

2022

Kurowski

Kacper

II/IIID

Nina Cyndecka (II A) — pierwszy zastępca,
Alicja Kapuścińska (II D) — drugi zastępca,
Dominika Tyczyńska (II E) — skarbnik,
Natalia Piotrowska (II B) — sekretarz.

2021

Piotrowski

Adam

II/IIIBg

Piotr Owczarek (III Bg) — pierwszy zastępca,
Wiktoria Kwarta (III Bg) — drugi zastępca,
Paulina Stachurska (III Bg) — skarbnik,
Łukasz Kolasa (III Bg) — sekretarz.

2020

Mazur

Zuzanna

II/IIIE

Roch Rochowski (II E) — pierwszy zastępca,
Zuzanna Trojanowska (IID) — drugi zastępca,
Patrycja Konieczna (IIE) — skarbnik,
Zuzanna Klekocińska (IIA) — sekretarz.

2019

Nowak

Adrianna

II/IIID

Szymon Zagaj — pierwszy zastępcae,
Aleksandra Szymczak — drugi zastępca,
Sara Wróbel — sekretarz,
Marta Szczygłowska — skarbnik.

2018

Politański

Mateusz

II/IIID

Wiktor Olejarnik — zastępca, Kuba Aleksandrowicz — zastępca, Asia Kempa — sekretarz, Karolina Kubik — skarbnik.

2017

Klekowski

Adam

II/IIID

Kacper Olczyk — I zastępca, Mateusz Smendowski — II zastępca, Weronika Szulc — sekretarz, Karina Pawelec — skarbnik

2016

Cieślak

Dagmara

II/IIIF

Damian Bednarek — zastępca, Maria Dobielska — zastępca, Jan Kowalczyk — sekretarz, Sylwia Marianowska — skarbnik

2015

Rabenda

Igor

II/IIIC

Dominik Zadworny (I zastępca), Olga Mieczyńska (II zastępca), Dawid Lempart (sekretarz), Patryk Zadworny (skarbnik)

2014

Kwiecień

Anna

II/IIIA

Patrycja Zbroja (I zastępca), Ola Wojtecka (II zastępca), Ola Tatara (sekretarz), Anita Kowalczyk (skarbnik)

2013

Kaczmarek Jakub II/IIID Mateusz Jasiński (I zastępca) Klaudia Antczak (II zastępca), Katarzyna Żak (sekretarz), Patryk Izbiński (skarbnik)

2012

Poborska

Aleksandra

II/IIIE

Wojtasik Jakub (I zastępca), Gałwiaczek Marta (II zastępca), Wróbel Monika (sekretarz), Ratecka Addrianna (skarbnik)

2011

Gustalik

Paweł

II/IIIF

Kosmala Olga (I zastępca), Woźniczko Anna (II zastępca), Przybyłek Monika (sekretarz), Kowalik Daria (skarbnik)

2010

Siemiński

Łukasz

II/IIIE

Kalecińska Olga (zastępca), Tąder Marcin (zastępca), Pawelec Diana (sekretarz), Łopusiński Damian (skarbnik)

2009

Spałka

Jakub

II/IIIB

 

2008

Wieczorek

Patryk

II/IIIB

 

2007

Kimel

Katarzyna

II/IIID

Karolak Anna (zastępca), Braszczyńska Sylwia (sekretarz),Ciupińska Aleksandra (skarbnik)

2006

Szymczak

Aleksandra

II/IIIB

Aleksandra Gaik (I zastępca), Julia Gradowska (II zastępca), Martyna Plutecka (skarbnik), Sylwia Braszczyńska  (sekretarz), Marta Lara (redakcja GAZETY "DWÓJA")

2005*)

Rybak

Grzegorz

I/IIA

 

2003/2004

Skupińska

Anna

IIF

 

2002/2003

Kowalczyk

Joanna

IIIF

 

2001/2002

Gruszczyński

Krzysztof

IIIF

 

2000/2001

Gruszczyński

Krzysztof

IIF

 

1999/2000

Kucner

Damian

IIA

 

1998/1999

Gruszczyński

Jacek

IIB

 

1997/1998

Wieczorek

Damian

IIID

 

1996/1997

Herczyk

Tomasz

IIID

 

1995/1996

Chybalski

Filip

IIID

 

1994/1995

Skórka

Anna

IIID

 

1993/1994

Skórka

Anna

IID

 

1992/1993

Zawisza

Anna

IIIB

 

1991/1992

Ociepa

Joanna

IIIB

 

*) W wyniku kolejnej nowelizacji Regulaminu przeniesiono datę wyborów z września na styczeń, by dać szansę świadomego i czynnego uczestniczenia w wyborach uczniom klas pierwszych.