Lekcje dla gimnazjalistów w II LO

ANKIETA — ZGŁOSZENIE

Uwaga — przed przystąpieniem do wypełnienia ANKIETY prosimy zapoznać się z kalendarium "naszego" roku szkolnego znajdującego się pod tym LINKIEM. Zapoznanie się z kalendarium zapobiegnie ewentualnym "kolizjom" w terminach organizacji zajęć.

Proszę kliknąć na poniższy obrazek.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO