Laboratorium podstaw robotyki i automatyki

Laboratorium podstaw robotyki i automatyki

 

Tematyka zajęć prowadzonych w ramach koła informatycznego jest systematycznie dostosowywana do aktualnych trendów technologicznych oraz zainteresowań uczniów.

Początkowo prowadzone były zajęcia z podstaw algorytmiki, programowania w środowisku Delphi, języka PHP oraz kaskadowych arkuszy stylów.
W roku 2013 rozpoczęliśmy pilotażowe zajęcia z podstaw mikrokontrolerów - programowanie w środowisku Bascom. Zajęcia te wkrótce zostały przekształcone w podstawy robotyki i automatyki. Wspólnie z zainteresowanymi uczniami podjęliśmy udane próby stworzenia autorskiego mikrorobota. Obecnie posiadamy już działającą autonomicznie platformę i rozpoczęliśmy pracę nad skonstruowaniem manipulatora o czterech stopniach swobody.
W planach – w pełni autonomiczne poruszanie się robota (unikanie przeszkód), nauka programowania mikrokontrolerów w języku C, budowa robota typu linefollower, sterowanie robotem poprzez bluetooth.
Na zajęciach uczniowie mają dostęp do trzech zestawów uruchomieniowych Atmel/Intel, programatora oraz niezbędnych środowisk programistycznych.

Zajęcia te są adresowane dla uczniów klasy matematyczno-fizycznej. Są rozwinięciem przedmiotu informatyka, realizowanego w tej klasie w zakresie rozszerzonym. Zainteresowanych uczniów zapraszamy na spotkania w środy o godzinie 14.20 w sali 266.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO